พ ย านแ ฉพ่ อน้อ งช มพู่ ไม่อ ยู่นา

พย านแฉพ่อน้องชมพู่ ไม่อยู่นา สำหรับคดีน้องชมพู่ ที่สังคมให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะเป็นคดีที่ใช้เวลาย าวนานมาก ล่าสุดเมื่อวันที่ 8 ก.ค.63 ที่ผ่านมา นายอนามัย พ่อของน้องชมพู่ ให้สัมภาษณ์ โดยเบื้องต้นได้ชี้แจงว่า พ่อไม่เคยรู้เลยว่า มีคนเห็นพ่อ 4 คน ที่ออกมาบอกว่า จะเป็นพย านให้พ่อ แฟนช่างวา เห็นพ่อ เพราะว่าเขาเลี้ยงควายอยู่ที่นั่นตลอด แล้วก็มี 2 คน ที่เป็นแฟนผู้ใหญ่บ้าน กับแฟนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านขัวสูง …

Read More

หลักฐ านใ หม่ ปรา กฏชัด น้ องสะดิ้ง ย อมรับส ารภาพแล้ว

หลักฐานใหม่ ปรากฏชัด น้องสะดิ้งพี่สาวน้องชมพู่ ยอมรับสารภาพแล้ว จากกรณีของ น้องชมพู่ เด็กหญิงวัยเพียง 3 ขวบ ที่หายตัวออกจากบ้าน ในพื้นที่บ้านกกกอก ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงเดินหน้าสืบสวนสอบสวนหาข้อสรุปสาเหตุอย่างต่อเนื่อง ในระยะเวลาตลอดเกือบ 2 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งยังมีหลายประเด็นที่สังคมยังคาใจ โดยเฉพาะเ รื่ อ งของพ่อแม่น้องชมพู่และลุงพล ที่ตอนนี้เริ่มเกิ ดความแตกแยกในครอบครัว ภาพจาก รายการทุบโต๊ะข่าว ก่อนหน้านนี้ น้องสะดิ้ง พี่สาว …

Read More

แจกเงินรอบ 2

เราไม่ทิ้งกัน รอบ 2 กลุ่มตกหล่น อาจได้เงินไม่ถึง 15000 แต่ยังมีลุ้นแจกรอบ 2 วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยความคืบหน้า ความหวังของหลายคนเ รื่ อ ง แจกเงินช่วยเหลือเพิ่มอีก 1 เดือน หรือการเปิดลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน รอบที่ 2 นั้น …

Read More

คน มีบุ ญว าสน าดี 4 วันเกิ ด ด ว งดีจะได้รับโ ช ค ก้อนให ญ่ ได้ป ล ดห นี้สิน

คนมีบุญวาสนาดี 4 วันเกิ ด ด ว งดีจะได้รับโ ช ค ก้อนใหญ่ ได้ปล ดห นี้สิน วันจันทร์ด ว งคุณกำลังมี การเปลื่ยนแปลงครั้งใหญ่ ไปในทาง ที่ดีขึ้นสิ่งที่คิดที่ หวังแผนงานชีวิตที่แพลนไว้จะ มีคนเข้ามาช่วยเหลืออย่าง ไม่คาดฝัน และ ยังมีเกณฑ์รับทรั พ ย์รับโ ช คย าว จนถึงสิ้นปีเลยนะคะ …

Read More

กรมป่าไม้แจ้งจับ-ดำเนินค ดีให้ ถึงที่สุ ดกับ ‘ช าวบ้านเก็บเห็ด’ พร้อม ข องก ลางเห็ ด 10 ดอก

กรมป่าไม้แจ้งจับ-ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดกับ ‘ชาวบ้านเก็บเห็ด’ พร้อมของกลางเห็ด 10 ดอก ตามปกติในฤดูฝน ชาวภาคอีสานและภาคเหนือ จะออกหาของป่า คือ เห็ด และนำมาทำอาหารกินบ้าง นำไปขายสร้างรายได้บ้าง ซึ่งก็ไม่ใช่เ รื่ อ งแปลกและจะเป็นเพียงระยะเวลาสั้น เท่านั้นอาจจะเพียง 2-3 อาทิตย์ ครั้งนี้กลายเป็นประเด้นในโลกออนไลน์อีกครั้งเมื่อ ครอบครัวหนึ่งเข้าป่าเพื่อไปเก็บเห็ดนำมาทำอาหาร แต่ถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้ แจ้งความจับ ข้อหาบุกรุกและจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด ไปรับรู้เ รื่ อ งราวนี้กันครับ เหตุการณ์ดังกล่าวเกิ ดขึ้นที่ …

Read More

เปิดเงื่อนไขเยียวย าผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3000 บาท

เปิดเงื่อนไขเยียวย าผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3000 บาท ดูเงื่อนไขกันให้ชัดไปเลย สำหรับคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจนอยู่ในมือ แต่ไม่ได้รับเงินเยียวย าไ ว รั สโควิด-19 จำนวน 3,000 บาท ซึ่งผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินโอนบัญชีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 ผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ได้นำบัตรไปตรวจสอบการโอนเงินเข้าบัญชีผ่านตู้ ATM หลายครั้ง แต่ก็ยังไม่ได้รับเงินเยียวย าดังกล่าว …

Read More

เช็กเลยเปิ ด ๑วง 5 นั กษั ต รปี 63 ได้ลา ภล อย มีเกณฑ์ร่ำรว ย

เช็กเลยเปิด ๑วง 5 นักษัตรปี 63 ได้ลาภลอย มีเกณฑ์ร่ำรว ย อันดับที่ 5 ท่านที่เกิດในปีฉลู เหนื่อຍ แต่ต้องอดทนหน่อย ก็แ ค่ช่วงนี่เท่านั้นแหละ 1-2 ปีที่ผ่านมานั้น เป็นเหมือนบททดสอบให้คุณยอมรับฐานะของตัวคุณเอง การกระทำของตัวคุณเอง ว่าคุณทำอะไร ก็จะได้อย่างนั้น เมื่อคุณได้อ่ า นบท ความลับในการกำจัดเชื้อราใน 24 ชั่ วโมงความนี้ แสดงว่าคุณได้ผ่านสิ่งเหล่านั้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากปีที่แล้ว …

Read More

ยินดี ด้ วย เ คา ะเเล้ว เเจกเงิ นนักเรี ย น ป.1 – ม.6 คนละ 1,000 บาท น าน 3 เดื อน

ยินดีด้วย เคาะเเล้ว เเจกเงินนักเรียน ป.1 – ม.6 คนละ 1,000 บาท นาน 3 เดือน ยินดีด้วย เคาะเเล้ ว เเจกเงินนักเรียน ป.1 – ม.6 คนละ 1,000 บาท นาน 3 เดือนรียกได้ว่า เป็น ข่าวที่ดีมากเลยทีเดียวสำหรับเเม่ๆ จากกรณีที่นายจุริ นทร์ ลั …

Read More

ความเฮงมาถึงแล้ว โช ควิ่งช น 4 ຣาศีนี้ ง า น นี้ไม่อย ากຮว ย ก็ต้องຮว ย บ้าน ຮถ จัดเต็ ม

ความเฮงมาถึงแล้ว โช ควิ่งช น 4 ຣาศีนี้ ง า น นี้ไม่อย ากຮว ย ก็ต้องຮว ย บ้าน ຮถ จัดเต็ ม ร า ศี กรกฎ การทำง า น การใช้ชีวิตในช่วงนี้ s ะวั งกระทบกระทั่งกับ คนสูงวัย …

Read More