เพชรบูรณ์ ป่ ว ยโ ค วิ ดเพิ่ม 2 เป็นห นุ่ ม วัย 25-นักศึกษ า ม.นเรศวร เ ปิ ดไ ทม์ไลน์ติ ดย กก ลุ่ ม

เพชรบูรณ์ ป่ ว ยโควิดเพิ่ม 2 เป็นหนุ่มวัย 25-นักศึกษา ม.นเรศวร เปิดไทม์ไลน์ติดยกกลุ่ม เพชรบูรณ์ ป่ ว ยโควิดเพิ่ม 2 ราย เป็นหนุ่มวัย 25-นักศึกษา ม.นเรศวร เปิดไทม์ไลน์ติดยกกลุ่ม หลังเที่ยวสถานบันเทิง กินข้าวด้วยกัน เมื่อวันที่ 13 เม.ย. 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ของ จ.เพชรบูรณ์ ว่า ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก …

Read More

วั นเ ดี ย วป่ ว ย 17 คน

ติดทั่วถึงทุกอำเภอ สุพรรณฯ วันเดียวป่ ว ย ‘โควิด’ 17 คน สสจ.แจงเหตุไทม์ไลน์ช้า โควิด : สุพรรณบุรีเจอป่ ว ย โควิด เพิ่มอีก 17 คน เผยติดแล้วทุกอำเภอ สสจ.สุพรรณบุรี แจงเหตุทำไทม์ไลน์ช้า หวั่นประชาชนไม่เข้าใจ วันที่ 13 เม.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี โดยพบผู้ป่ ว …

Read More

บุ๋ม จวก ส า ว รู้ตั วติ ดโ ควิ ด

บุ๋ม จวกสาวรู้ตัวติดโ ควิ ด นั่งเครื่องบินกลับนครศรีฯ ชี้ควรมีบทลงโทษอย่างไร บุ๋ม ปนัดดา โพสต์จวกสาวรู้ตัวติดโควิด นั่งเครื่องบินจากกรุงเทพฯ กลับนครศรีธรรมราช ชี้ควรมีบทลงโทษอย่างไร ชาวเน็ตรุมซัด เห็นแก่ตัว จากกรณีที่ สำนักงานสาธารณสุข จ.นครศรีธรรมราช เปิดเผยข้อมูลพบหญิงสาวรายหนึ่ง รู้ผลตรวจว่าตัวเองติดเชื้อ โควิด ตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย. 64 แต่ยังคงเดินทางโดยสารเครื่องบิน จากกรุงเทพฯ กลับนครศรีธรรมราช พร้อมแฟนหนุ่ม เมื่อวันที่ 11 …

Read More

ม33เร ารักกัน กลุ่มทบทวนสิทธิ์ โอนรวดเดียว 4,000 บ าท

ม33เร ารักกัน กลุ่มทบทวนสิทธิ์ โอนรวดเดียว 4,000 บ าท วันนี้ 12 เมษายน 2564 โครงการ ม33เร ารักกัน ถึงกำหนดจ่ายวงเ งินเยี ย วย าCV งวดที่ 4 หรือ งวดสุดท้าย สำหรับผู้ที่ลงทะเบี ยนออนไลน์รอบปกติ ด้านผู้ที่ผ่านเกณฑ์รอบทบทวนสิทธิ์ก็จะได้รับวงเ งินในวันนี้ด้วย โดยจะได้รับเต็ม 4,000 บ …

Read More

ลุ้ นเร าช นะ รอบ2 ได้เป็นเ งินสดหรื อไม่

ลุ้ นเร าช นะ รอบ2 ได้เป็นเ งินสดหรื อไม่ ลุ้ นโคร งการเร าช นะ รอ บ2เมื่อไ ม่นานมานี้ทางด้ านของ น.ส.กุลย า ตันติเ ตมิท เปิ ดเผยว่าความคื บหน้ าการคั ดกร องคุณสมบั ติสำหรับประชาช น กลุ่ …

Read More

ข่ าวดีคลั งพู ดแล้ว ค นละครึ่ งเฟ ส3 ให้แ บบเร าช นะ

ข่ าวดีคลั งพู ดแล้ว ค นละครึ่ งเฟ ส3 ให้แ บบเร าช นะ มีข่ าวดีมาบอกอีกแล้ว ล่าสุด น ายกฤษฎ า จีนะวิจ ารณะ ปลัดกระทร วงการคลัง ได้ให้สั มภ าษณ์พิเ ศษ สถ านีโทรทั ศน์สีกองทัพบ กช่อง …

Read More

กรมทางหลวง แนะนำ 10 เส้นทางกลับบ้านเกิ ด ช่วงเทศกาลสงกรานต์

กรมทางหลวง แนะนำ 10 เส้นทางกลับบ้านเกิ ด ช่วงเทศกาลสงกรานต์ กรมทางหลวง แนะนำเส้นทางเลือกจากกรุงเทพฯ สู่ภูมิภาคต่าง ช่วงเทศกาล สงกรานต์ 2564 พร้อมเผย 10 เส้นทางเลือก เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง สอบถามโทร 1586 นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 นี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางและหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเทศกาลดังกล่าว กรมทางหลวงจึงได้แนะนำเส้นทางเลือกบนทางหลวงสายหลักและสายรอง ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าได้เป็นอย่างดี ดังนี้ กรุงเทพฯ …

Read More

วันสุ ด ท้ าย ลงทะเบียน เราชนะ “ผู้สูงอายุ-พิการ-ป่ ว ยติ ดเ ตี ยง” รับเ งิ น 7พั น

วันสุดท้าย ลงทะเบียน เราชนะ “ผู้สูงอายุ-พิการ-ป่ ว ยติดเตียง” รับเ งิ น7พัน รีบเลย วันสุดท้ายแล้ว ลงทะเบียนโครงการ เราชนะ กลุ่ม “ผู้สูงอายุ-พิการ-ป่ ว ยติดเตียง” รับเ งิ น 7,000 บาท สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ 28 เม.ย.นี้ วันที่ 9 เม.ย.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับโครงการ …

Read More

คนทองหล่อนับพันแห่ตรวจโ ค วิ ด-19 พ้อหาเช้ากินค่ำต้องซวยเพราะคนຣวຢไป ผั บไม่รู้จักคิด

คนทองหล่อนับพันแห่ตรวจโควิด-19 พ้อหาเช้ากินค่ำต้องซวยเพราะคนຣวຢไปผับไม่รู้จักคิด (คลิป) เมื่อวันที่ 8 เม.ย.64 ทีมข่าวอมรินทร์ ทีวี ลงพื้นที่ตรวจสอบยังบริเวณบาร์ บาร์ บาร์ (Bar Bar Bar) ทองหล่อ ในพื้นที่ อารีน่า 10 ทองหล่อซอย 10 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งตั้งเป็นจุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยมีรถตรวจโ ร คติดเชื้อชีวนิรภัยพระราชทาน จำนวน 3 คัน …

Read More

เราชนะ’ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน ผู้ผ่านเกณฑ์ 9 เม.ย.เตรียมรับเ งิ น 7,000 บาท

เราชนะ’ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน ผู้ผ่านเกณฑ์ 9 เม.ย.เตรียมรับเ งิ น 7,000 บาท ส่วนกลุ่มต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ทราบผลคัดกรอง 28 เม.ย. วันที่ 8 เม.ย.64 น.ส.กุลย า ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการประกาศผลการคัดกรองคุณสมบัติประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ ระหว่างวันที่ 8 – 26 มี.ค.64 ว่า …

Read More