อนุมัติแล้ว เพิ่มวงเ งิ นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คนละ 1500 บาท

อนุมัติแล้ว เพิ่มวงเ งิ นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คนละ 1500 บาท

วันที่ 29 กันย ายน 2563 ผู้สื่อข่าว dailyliveexpress รายงานว่า เพจเฟซบุ๊กชื่อ ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี –

PMOC ได้โพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่า ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฮ ครม. เห็นชอบโครงการเพิ่มวงเ งิ นซื้อของกิน

ของใช้ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 14 ล้านคน อีกคนละ 500 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2563 รวมคนละ 1500 บาท

โพสต์ดังกล่าว

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากเดิมเคยได้ 200 บาท จะถูกเพิ่มวงเ งิ นเป็น 700 บาทต่อเดือน ส่วนคนที่ได้ 300 บาท จะถูกเพิ่มวงเ งิ นเป็น 800 บาทต่อเดือน

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฮ❗️🎉🎉ครม. เห็นชอบโครงการเพิ่มวงเงินซื้อของกินของใช้ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 14…

Posted by ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี – PMOC on Tuesday, September 29, 2020

ข้อมูลและภาพจาก เพจเฟซบุ๊ก ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี – PMOC