ปธ.เครือสา ร ส าสน์ เหน็ บ แร งผู้ป กค รอ งเด็ก แห่มาเหมื อ น เ สื้ อแ ด ง ลั่นพูดไปพูดมาสรุปจะเอาเ งิ น

ปธ.เครือสารสาสน์ เหน็บแรงผู้ปกครองเด็ก แห่มาเหมือนเสื้อแดง ลั่นพูดไปพูดมาสรุปจะเอาเ งิ น

วันที่ 29 กันย ายน 2563 เดลินิวส์ออนไลน์ รายงานว่า นายพิบูลย์ ยงค์กมล ประธานอำนวยการโรงเรียนในเครือสารสาสน์ กล่าวถึงกรณีที่มีตั้งโต๊ะแถลงข่าวที่โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์

โดยมีการเชิญผู้ปกครองมาพูดคุยหาทางออกเกี่ยวกับปัญหา ครูทำร้ า ยเด็กว่า วันนี้ตนเห็นบางคนที่ทาปากสีแดงก็กลัวแล้ว จะมาออมชอมหรือจะมาแบบพวกเดินขบวน ประเภทเดียวกับเอาสเปรย์ไปฉีดเหมือนกันเลย พูดไปพูดมาสรุปก็คือจะเอาเ งิ น ก็ยินดีที่จะจ่ายตามจริง แต่ไม่ใช่มาทำแบ บนี้คิดค่าตัวมันมากเกินไป เอาแต่พอดีตามเนื้อผ้า

นายพิบูลย์ กล่าวต่อว่า ตนเห็นคลิปแล้ว ก็รู้สึกเสียใจมาก โรงเรียนเราสั่งห้ามตีเด็กตั้งแต่สมัยลูกบรรหาร แต่ว่าเขาข า ดไปอย่างคือไม่มีอภิบาล ก็ปล่อยเด็กเข้าดงเข้ารกไป เราจึงต้องมีการอภิบาล โดยเฉพาะเด็กอนุบาล เราจะส่งจิตแพทย์เข้าไปดูให้ พรุ่งนี้จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด สำหรับนักเรียนที่จะเรียนต่อตนจะส่งจิตแพทย์ไปดูแล เปลี่ยนห้องเรียนใหม่ได้ ตนพร้อมพูดคุย เพราะตนมีจิตใจบริสุทธิ์ รักความเป็นธรรม ครูไม่ดีตนก็ลงโทษ

ภาพจาก สำนักข่าวไทย

อย่างไรก็ตามนายพิบูลย์ ได้ระบุด้วยว่า ไม่ต้องประชุมมากหรอก ตนกลัวเหมือนเสื้อแดงวันนี้ เฮ ฮู้ ฮ่า อะไรกัน ผู้ปกครองขนาดนี้เหรอ อ ย่า ง นี้ไม่ได้มาออมชอม ไม่ใช่มาแก้ไขแล้ว มันจะมาเอาชนะ-แพ้กันเท่านั้น การแก้ไขต้องใช้เวลาไม่ใช่เอาปุบปับ อย า กให้ให้โอกาสโรงเรียนก่อน เรามาแบบมิตร ไม่ใช่แบบศัตรู