ย้ อ น คำทำ นา ย ภั ย พิ บั ติ

ย้อนคำทำนาย ภั ย พิ บั ติ ประเทศไทยของ หลวงปู่สังวาลย์ เขมโก

คำ เ ตื อ น ภั ย ที่ไม่อย ากให้เกิ ดขึ้น จากคำทำนายของหลวงปู่สังวาลย์ เขมโก ที่เคยทำนายไว้ ท่านสนทนากับหลวง

พ่อสนอง กตปุญโญ ไว้ว่าจะเกิ ด ภั ย พิ บั ติ ต่อประเทศของเรา ซึ่งเป็นคำทำนายที่หลายคนไม่อย ากให้เกิ ดขึ้น

และคงไม่มีใครอย ากให้เกิ ดขึ้น หรือเกิ ดเหตุการณ์ตามคำทำนาย ซึ่งหลวงปู่สังวาลย์ได้ทำนายไว้ว่า สัญญาณ

เ ตื อ น ภัย ก่ อนที่ ภั ย พิ บั ติ ใหญ่จะมาคือ เราจะเห็นพระสงฆ์ ท ะ เ ล า ะ กันวุ่นวายไปหมด จากนั้นจะเกิ ดน้ำท่วมใหญ่คน

ต า ย เป็นเบือที่ภาคใต้แต่ไม่เท่ากรุงเทพ เพราะจากนั้นไม่นานจะมีคลื่น ยั ก ษ์ ซัดมาจากฝั่งตะวันออก มาทีเดียวน้ำจะท่วม เสาไฟฟ้า

สมัยที่หลวงพ่อสนอง กตปุญโญท่านยังอยู่ท่านก็ย้ำคำของหลวงปู่สังวาลย์ไว้ดังนี้ว่า เหลืออีกสองอย่าง ที่ยังไม่จริง

ยังไม่ถึง ศึกพระ กับ น้ำท่วมกรุงเทพ คนจะ ต า ย กันเยอะ ต า ย มากกว่าคราวนี้ ท่านไม่บอกปีนะ ท่าน เ ตื อ น บอกให้

s ะวั งตัว เ ตื อ น เราว่า ให้ดูฝนตก 7 วัน 7 คืน ฟ้ามืด ไฟจะดับหมด สงสัยจะมีพายุอย่าง แ ร ง ไฟฟ้าสงสัยจะดับหมด

หลวงปู่สังวาลย์ เขมโก พูดให้ฟังว่าสนอง ไม่ช้าพวกเราก็ ต า ย แล้ว แต่โลกนี้จะ เ ดื อ ด ร้ อ น แต่ถ้าเราอยู่ถึงก็จะเห็น ภั ย 3 อย่าง

ท่านบอกเรา (หลวงพ่อสนอง) ที่วัดอีกครั้ง หนึ่งว่า เวลาฝนตก 7 วัน 7 คืน ถ้าน้ำท่วมมาถึงชลบุรีโกยเลยนะ ไปโน้นเลย สระบุรีไปเขาใหญ่เลยจะไม่ ต า ย เราจะโกยไปทำไมคนเดียวล่ะ ค ลื่ น ยั ก ษ์ มาถึง ชลบุรีท่วมภูเขามาเลย ท่วมไปถึง

วัดทุ่งสามัคคีธรรมน่ะ วัดทุ่งนี่เรานั่งพื้นน้ำเปียกหัวเรือเลยนะ น้ำไปสุดนครสวรรค์ เราบวชมานาน เ ชื่ อ เราสิ

คำทำนายที่ไม่มีใครอย า กให้เกิ ด แต่ทำไมมันส่อความจริงเข้ามาทุกที ภาคใต้ก็น้ำท่วม พระสงฆ์ทะเลาะกันเอง

เหลือ

สิ่ งนี้ที่ยังไม่เกิ ด น้ำท่วมกรุงเทพ ค ลื่ น ยั ก ษ์ มาถึง ชลบุรี ท่วมภูเขามาเลยท่วมตึก 4 ชั้น คนจะเสี ย ชีວิตมากมาย

ยังไงก็ขออย่าให้มันเกิ ดขึ้นเลยนะครับ และเชื่อว่าหลายคนคงไม่อย า กให้เกิ ดขึ้น

ขอบคุณ หนังสือถอดรหัสคำทำนายภัยพิบัติ