“เราเที่ ย วด้ ว ยกัน” สิทธิ์เห ลื อเพี ย บ คาดปชช.รอลุ้ นเ ฟส 2

“เราเที่ยวด้วยกัน” สิทธิ์เหลือเพียบ คาดปชช.รอลุ้นเฟส 2

วันที่ 30 ก.ค.63 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการฟื้นฟูท่องเที่ยว ว่า

ขณะนี้ แพ็คเกจ “กำลังใ จ” เปิดให้ อสม. อสส. และเจ้าหน้าที่ รพ.สต. จำนวน 1.2 ล้านคน ท่องเที่ยวฟรี แต่ต้องใช้บริการบริษัทนำเที่ยวในระบบ โดยกำหนดให้เริ่มเดินทางตั้งแต่วันที่ 30 ก.ค.-31 ต.ค.

ล่าสุดหลังจากเปิดรับสมัครไปเมื่อ 25 ก.ค.มีผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยวลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านwww.เที่ยวปันสุข.ไทย จำนวน 986 ราย

จากที่มีบริษัทนำเที่ยวจดทะเบียนในไทยกว่า 10,000 ราย ดั งนั้u จึงตั ดสินใ จขย ายวันรับสมัครไปจนถึงวันที่ 5 ส.ค. เพื่อเปิดโอกาสให้สมัครเข้าร่วมโครงการมากขึ้น

ส่วนแพ็คเกจ “เราเที่ยวด้วยกัน” ล่าสุดมียอดลงทะเบียนรวมกว่า 4.6 ล้านราย มีการใช้สิทธิ์ห้องพักไปยังไ ม่ถึง 300,000 คืน ยอมรับว่า ยอดจองสิทธิห้องพักค่อนข้างน้อย จากโควตาทั้งหมด 5 ล้านคืน

คาดว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะคนไทยรอจองห้องพักช่วงเฟส 2 ของโครงการ หลังจากก่อนหน้านี้กระทรวงการท่องเที่ยวฯ มีแนวคิดกระตุ้ นการท่องเที่ยว

ในเมืองรอง 55 จังหวัด และกระตุ้ นการเดินทางวันธรรมดา ด้วยการเพิ่มอัตรารัฐช่วยจ่ายค่าที่พักและค่าอาหารกับสถานที่ท่องเที่ยวเป็น 60% จากเฟส 1 ที่รัฐช่วยจ่ายในอัตรา 40%

นายพิพัฒน์ กล่าวว่า จะขอดูผลการจองห้องพักจนถึงช่วงสุดสัปดาห์นี้ก่อนว่าแนวโน้มเฟส 1 ของแพ็คเกจเราเที่ยวด้วยกันเป็นอย่างไร จากนั้นจะนำเ รื่ อ งเฟส 2 หารือกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ในสัปดาห์หน้า และประเมินผลของแพ็คเกจเราเที่ยวด้วยกันอีกครั้งในอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้า อย่างไรก็ตามยังระบุไ ม่ได้ชัดว่าจะนำเ รื่ อ งเฟส 2 ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาได้เมื่อไร

กระทรวงการคลังรายงานการลงทะเบียน “เราเที่ยวด้วยกัน” จนถึงวันที่ 29 ก.ค.63 มียอดลงทะเบียนรวม 4.65 ล้านคน ลงทะเบียนสำเร็จ 4.40 ล้านคน จอง

โรงแรม 285,530 ห้อง จ่ายเงินจองให้โรงแรมแล้ว 282,409 ห้อง check in แล้ว 55,177 ห้อง และ check out แล้ว 50,605 ห้อง

ทั้งนี้ มีผู้ประกอบการประสงค์เข้าร่วมโครงการ แบ่งเป็นโรงแรม 6,684 แห่ง ร้านอาหาร 58,744 แห่ง และสถานที่ท่องเที่ยว 1,590 แห่ง

ที่มา TNN Thailand