วั น นี้ ห นั กแ น่ เตรียมรั บมือฝนฟ้าถล่มหนัก

วันนี้หนักแน่ เตรียมรับมือฝนฟ้าถล่มหนัก

กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศประจำวัน 24 ชั่ วโมงข้างหน้า

ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง

ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองลดลง แต่ยังคงมีลมกระโชกแรงเป็นพื้นที่

ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวs ะวั งอันตร ายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง

เกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและs ะวั งความเสียหายที่จะเ กิดต่อผลผลิตทางการเกษตรในระยะนี้ไว้ด้วย

สำหรับลมตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 17:00 วันนี้ ถึง 17:00 วันพรุ่งนี้. ภาคเหนือ

มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เชียงใหม่ เชียงร าย พะเย า น่าน อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร และ ตาก

อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ข้อมูลsiamtopic