เริ่ม 1 พ.ค.นี้ จองวัคซีนโควิด 19 ผ่าน 2 ช่องทาง ก่อนฉีดในเดือน มิ.ย.64

เริ่ม 1 พ.ค.นี้ จองวัคซีนโควิด 19 ผ่าน 2 ช่องทาง ก่อนฉีดในเดือน มิ.ย.64

สธ.เปิด 2 ช่องทาง จองวัคซีนโควิด 19 ผ่าน หมอพร้อม และ อสม.ก่อนจะรับการฉีดในเดือน มิ.ย.64

วันที่ 6 เม.ย.64 เฟซบุ๊ก ไทยรู้สู้โควิด โดย กรมควบคุมโ ร ค เปิดเผยความคืบหน้าในการเปิดให้ประชาชนจองวัคซีนโควิด 19 โดยระบุว่า เริ่ม 1 พฤษภาคมนี้ สามารถจองวัคซีนป้องกันโควิด 19 ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

หมอพร้อม (แอปพลิเคชัน + Line Official Account)

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำห มู ่บ้าน (อสม.)

สถาบันวัคซีนแจงยิบ เหตุไทยไม่จองวัคซีน “โคแวกซ์” เ สี่ ย ง ได้ช้า-ราคาสูง ซ้ำอาจเสียเ งิ นฟรี

ขณะที่ก่อนหน้านี้ (1 เม.ย.64) ทางด้านนายแพทย์พงศธร พอกเพิ่มดี ที่ปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะทำงานด้านระบบข้อมูลการให้บริการวัคซีนป้องกันโ ร คติดเชื้อไ ว รั สโคโรนา 2019 และนายแพทย์ศุภฤกษ์ ถวิลลาภ หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศทางระบาดวิทย า กองระบาดวิทย า กรมควบคุมโ ร ค แถลงข่าว ในประเด็น Line Official Account และแอปพลิเคชัน หมอพร้อม ระบบรายงานการฉีดวัคซีน (Real Time Dashboard) เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนโควิด 19 (Vaccine Certificate)

โดยนายแพทย์พงศธรกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำระบบรายงานเชื่อมต่อข้อมูลจากโรงพย าบาลทั่วประเทศที่ให้บริการวัคซีน กับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศแบบเรียลไทม์ จะเพิ่มความครอบคลุมทั้งโรงพย าบาลรัฐ/เอกชน/ โรงพย าบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รวมกว่า 12,000 แห่ง และข้อมูลนี้จะถูกส่งกลับประชาชนผ่าน Line Official Account “หมอพร้อม” และแอปพลิเคชัน หมอพร้อม ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา

โดยทั้งสองแพลตฟอร์มมีรูปแบบการทำงานเดียวกัน อาทิ การจองคิววัคซีน, ข้อมูลวัคซีน, การนัดหมาย แจ้งเต ือนรับวัคซีนเข็มที่ 2, ติดตามอาการหลังฉีดวัคซีน และยืนยันการรับวัคซีน (Digital vaccine certificate) เป็นต้น ประชาชนสามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

ดีเดย์วันนี้ ไทย เปิดประเทศ ระยะที่ 1 ต่างชาติฉีดวัคซีน กักตัว 7 วัน
ต้องประหยัด? อนุทิน หนุนพย าบาลฉีดวัคซีนให้ได้ 1 ขวด 12 เข็ม