ปี นั ก ษั ต รนี้ ห ม ดภาระห นี้สิน จากชีวิตลำบ ากจะสบ า ย ขึ้ น

ปีนักษัตรนี้ หมดภาระห นี้สิน จากชีวิตลำบ ากจะสบ ายขึ้น

การเป็นเศร ษ ฐีที่หลาย คนคงอย ากไปอยู่ตรงจุด นั้น แต่จะมีปีนักษัตรใดบ้ าง

ที่แม้ช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งความย ากลำบ าก แต่ด วงฝ่ากระแส

สามารถฟื้นตัวหรือกลับตัวทัน หันมาเก็บหอมรอมริบ จนมีเงิ นมีทองเป็นกอบเป็นกำขึ้นมา

ซินแสเป็นหนึ่งได้ทำนายไว้ให้แล้ว ไปอ่ า นกันได้เลย

ร ว ยไม่รู้ตัว ปีมะแม

เป็นคนสุภาพอ่อนโยนและอ่อนไหวกับทุกเ รื่ อ ง นิ่งเฉย ขี้อาย รักสงบ มองโลกในแง่ดี

ไม่ชอบทำใคร หน่ายกับเรื่ องงานที่เป็นภาระกดดันจะระมัดs ะวั ง

ไม่ชอบเรียกร้องอะไรและไม่ชอบให้ใครมาเรียกร้องด้วย ชอบให้คนที่รักไว้

เนื้อเชื่ อใจและเข้าใจเป็นคนที่ชอบให้อภั ยซึ่งกันและกันการเงิ นที่ผ่านมาค่อนข้างตึง

ทำอะไรอยู่ในความพอดีจากนี๊จะมีร ายรับเข้ามาจากหลายทางมากขึ้น

แต่คุณเป็นคนวางแผนชีวิตมาโดยตลอดในย ามลำบ าก คุณจะต้องอดเปรี้ยวไว้กินหวาน

จะเห็นทางในการเป็นเศร ษ ฐีช่วงนี้อย่ าเพิ่งระเริงไปกับสิ่งรอบข้าง

อดทนกับการทำเงิ นของคุณให้มากที่สุด เมื่อถึงเวลานั้นคุณจากภูมิใจกับการเป็นเศร ษ ฐีย่อม

ชะตาเป็นใจ ปีเถาะ

พื้นด วงเดิมนั้นจะเป็นคนที่มีคนรักใคร่เพราะเป็นคนที่มีความเด็ กในตัวสูงและดูมีความสุขตลอดเวลา

เป็นคนที่มีจิตใจอ่อนไหว โอบอ้อมอารีย์ ซื่อสัตย์และเป็นมิตร ฉะนั้นคุณจะไม่ชอบความตื่นตระหนกและความแรง

มีที่เซฟโซนเป็นของตัวเอง แต่บ างครั้งคุณจะอยู่ในที่เซฟโซนจนเสียโอกาส ยึดติดอะไรเดิม

ต้องปลอดภั ยไว้ก่อน ถ้าได้รักใครจะอ้อนและเอาอกเอาใจเป็นอย่ างดีเพื่อเอาชนะใจคนนั้นมาถึงเ รื่ อ งการเงิ น

ฟ้าหลังฝน ปีชวด

โดยรวมแล้วคนปีชวดเป็นคนที่ปราดเปรียว ว่องไว ฉลาดเป็นกรด ชอบเข้าสังคม หลาย

คนจะคิดว่าชาวปีชวดดูเป็นคนที่ไม่กังวลกับอะไรเลย อดทนได้กับทุกสิ่ง แต่จริง

แล้วเป็นคนที่แอบหวั่นไม่แสดงออกให้ใครรู้ ใครที่เข้ามาหยอกอาจโดนเฉาะด้วยฝีปากที่แหลมคม

เป็นคนที่เป็นตัวเองสูงไม่ชอบให้ใครสั่งการที่ผ่านมาได้ย้ำชาวปีชวดเสมอว่าให้s ะวั งเ รื่ อ งการเงิ นและค่าใช้จ่าย

เพราะคุณจะมีค่าใช้จ่ายเกินตัว ล้วนมาจากไอเดียที่คุณอย ากจะใช้

อย ากจะลงทุน หาผลประโยชน์ที่มากขึ้นในอนาคต แต่อย่ าลืมว่าในช่วงวิกฤติเช่นนี้อาจเป็นไปได้ย าก

ข้อมูลdeedayfashion