คุณยังทำสิ่งเหล่านี้อ ยู่ห รื อ ไม่

ก่อนเข้านอนใครทำ 9 สิ่ งนี้ ควรเลิก ถ้ายังรักตัวเอง

ขึ้นชื่อว่าการนอนหลับ หล า ยท่านอาจจะคิดว่ามันก็เป็น กิจก ร ร มส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเรา เป็นการพักผ่อน

หลังจากเหนื่อยล้าจากกิจก ร ร มต่างมาทั้งวัน เพื่อเติมพลังงานให้ร่ า งกายกลับมาสดชื่นและให้สมองของเรากับมา

โปร่งพร้อมลุยในวันพรุ่งนี้อีกครั้ง

ลักษณะนิ สั ยที่เราทำไปโดยไม่ได้ตั้งใจ สิ่งเหล่านั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อ การนอนหลับของเราได้ สำหรับการนอน

หลับพักผ่อนไม่เพียงพอของเรานั้น สังเกตได้จาก การที่เราเป็นคนที่อารมณ์แปรปรวนได้ง่าย ความสามารถในการ

ควบคุมอารมณ์ตัวเองล ดน้อยลง ไม่มีสมาธิในการ ตั ดสินใจ หรือว่ามีการ ตั ดสินใจที่พลาดบ่อยมาก อีกทั้งระบบภูมิคุ้ม

กันค่อยล ดลง มีไข้ง่าย ตัวร้อนง่าย เกิ ดหวัดง่าย อีกทั้งยังร้อนในง่าย

โดยอาการเหล่านี้เป็นสัญญาณที่คอยเต ือนบอ กว่า ควรที่จะปรับปรุงพฤติก ร ร มในการนอนของคุณให้ได้โดยเร็ว

ถ้าหากไม่ต้องการให้สุ ข ภ า พແย่ไปกว่านี้ ไปดูกันเลยดีกว่าว่า สิ่งใดบ้าง พฤติก ร ร มใดบ้างที่ไม่ควรทำก่อนเข้านอน

1 ดื่ มน้ำมากหรือน้อยเกินไป

การดื่ มน้ำนั้นเป็นสิ่งที่ดีร่ า งกายต้องการ แต่ในช่วงเวลากลางคืนร่ า งกายของเราต้องการการพักผ่อนโดยไม่มีการ

รบกวนใด หากเราดื่ มน้ำในปริมาณที่มากก่อนเข้านอน จะทำให้ต้องลุกขึ้น มาเข้าห้องน้ำในช่วงเวลากลางดึก และเป็นการขัดจังหวะการพักผ่อนของร่ า งกาย แต่ถ้าหากเราดื่ มน้ำน้อยเกินไป ร่ า งกายก็จะได้รับน้ำไม่เพียงพอ ในการ

ขั บสิ่งต่างออ กจากร่ า งกายในช่วงเวลาเช้า

2 รับประทาน มื้อเย็น บุฟเฟ่ต์มื้อ ดึก

สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเป็นอ ย่ างยิ่ง เพราะว่าในช่วงตอนเย็นร่ า งกายของเราก็เริ่มต้องการการพักผ่อนแล้ว

แต่ถ้าหากเรากินเข้าไปมากกระเพาะอาหารของเราก็ต้องทำงานหนักขึ้นไปอีก และจะทำงานหนักไปเรื่อยตลอ ดทั้งคืนเพราะจะต้องย่อยอาหารในมื้อเย็นที่คุณรับประทานเข้าไป ยิ่งคุณกินเข้าไปมาก การผลาญไขมันก็จะล ดน้อยลง

ทำให้เกิ ดการสะสมและเกิ ดโ ร คอื่นต ามมาในที่สุด โดยเฉพาะ เส้นโลหิตอุดตัน

3 เล่นโทรศัพท์มือถือก่อนนอน

ข้ อนี้เราเชื่อว่าหล า ยคนทำกันไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการแชท การพูดคุย การเล่นโซเชียลมีเดีย จนสุดท้ายก็ง่วงหลับไป

สิ่งเหล่านี้จะทำให้ร่ า งกายของเรานอนไม่เต็มที่ และเมื่อเราได้รับข่าวสารและเ รื่ อ งลบ หรือว่าข่าวແย่ จะทำให้คุณนอนฝันไม่ดี และสุ ข ภ า พร่ า งกายของคุณเกิ ดการสะสมและไม่ทำให้ร่ า งกายเกิ ดการพักผ่อนอ ย่ างเต็มที่

4 อาบน้ำเย็นก่อนเข้านอน

สำหรับการล้างหน้าอาบน้ำทำความสะอาดร่ า งกายก่อนเข้านอน ถือว่าเป็นเ รื่ อ งที่สำคัญ แต่ถ้าหากเราอาบน้ำในช่วงหลัง 3 ทุ่ม ควรที่จะอาบน้ำเป็นน้ำอุ่น เพราะเป็นช่วงที่ร่ า งกายของเราเริ่มมีอุณหภูมิอุ่นขึ้น เป็นกระบวนการที่ร่ า งกายเริ่มจะทำการพักผ่อน พย าย ามอ ย่ าทำให้ร่ า งกายเ สี ยความร้อนด้วยการอาบน้ำเย็น

5 นอนไม่ตรงเวลา

บางคนนอนเร็ว บางคนก็นอนดึก สำหรับการที่ไม่มีระเบียบวินัยในการนอนให้เป็นเวลาเดียวกันทุกวันทุกคืน อาจจะทำให้ระบบในร่ า งกายของเราผันผวน ร่ า งกายของเราจะไม่รู้เลยว่าเวลาไหนควรนอนเวลาไหนไม่ควรนอน

เพราะว่าปรับสภาพไม่ทัน หากทำแบ บนี้ไปตั้งแต่อายุยังน้อย อาจจะยังไม่ส่งผลอะไร แต่เมื่ออายุเริ่มมากขึ้นตั้งแต่

30 ปีขึ้นไป อาจจะส่งผลไม่ดีต่อร่ า งกายอ ย่ างเห็นได้ชัด บางคนอาจจะรู้สึกนอนไม่หลับ บางคนรู้สึกสะดุ้งตื่นตอนดึก

6 เอางานกลับมาทำงานที่บ้าน

การนอนหลับพักผ่อนในช่วงเวลากลางคืนนั้นเป็นช่วงเวลาที่สั้น ดั งนั้uแล้วร่ า งกายควรที่จะหยุดพักผ่อนเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ส่วนที่เราใช้งานไปตั้งแต่เช้าจนถึงเวลาตอนเย็น ดั งนั้uแล้วไม่ควรที่จะหอบงานกลับมาทำที่บ้านเพราะจะทำให้เกิ ดความເครียດและไม่ดีต่อสุ ข ภ า พร่ า งกาย

7 ใส่ชุดชั้นในนอน

มีงานวิจัยชิ้นหนึ่งได้ออ กมาบอ กว่า ผู้หญิงที่ใส่เสื้อชั้นในแบบแน่นกระชับนาน มากกว่า 12 ชั่ วโมง มีความ เ สี่ ย ง เกี่ยวกับม ะ เ ร็ งเต้าน มได้สูงกว่าคนที่ไม่ใส่นอน ดั งนั้uแล้วหากต้องใส่ควรที่จะหาชุดที่หลวมหลวม

8 นอนกลางวันให้เป็นนิ สั ย

สำหรับการนอนกลางวันนั้นควรนอนวันละไม่เกิน 20 นาที จะทำให้ร่ า งกายรู้สึกสดชื่นระหว่างวันด้วย แต่ถ้าหากเรา

นอนกลางวัน 2-3 ชั่ วโมง จะทำให้เรารู้สึกตื่น มาแล้วรู้สึกมึนหัว รู้สึกเพลีย อ่อนแรง ทำให้เรานอนหลับในช่วงเวลากลางคืนย าก

9 อ ย่ าใส่นาฬิกา

โดยเฉพาะนาฬิกาที่มีการเรืองแสง หรือว่ามีการสั่นเต ือนทุกชั่ วโมง สิ่งเหล่านี้อาจจะส่งผลในระยะย าวได้ นี่จาก

ร่ า งกายโดยการสั่นและแสงจากนาฬิกาเป็นเวลานาน 6-8 ชั่ วโมง และแน่นอนว่าส่งผลต่อร่ า งกายแน่แต่เราไม่รู้ตัว

ลักษณะนิ สั ยที่ไม่ควรทำก่อนเข้านอนทั้ง 9 ข้ อนี้ บอ กเลยว่าส่งผลต่อสุ ข ภ า พร่ า งกายแบบที่เราไม่ทันได้คาดคิด เพื่อที่จะมีสุ ข ภ า พดีไปนาน ควรที่จะปรับปรุง และแก้ไขลักษณะนิ สั ยก่อนนอนตั้งแต่วันนี้ได้เลยนะคะ

ที่มา postsod