เช็ก วิธีกดเ งิ น เราชนะ 3,500 ด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เช็ก วิธิกดเ งิ น เราชนะ 3,500 ด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการจะสามารถกดเ งิ นสด ATM ได้ก็ต่อเมื่อมียอดเ งิ นใน e-Money โดยจะได้จากการลงทะเบียนรับส่วนลดค่าไฟฟ้า, ค่าน้ำประปา หรือเ งิ นเบี้ยความพิการ (ผู้ที่ลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการ) และโครงการเราชนะ

วิธีกดเ งิ นเราชนะด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบละเอียด

-สอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าตู้ATM

-ใส่รหัสตัวเ ลv 6 ตัว

-กดเลือกเมนูบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

-กดเลือกถอนเ งิ น

-กดระบุจำนวนเ งิ นที่ต้องการถอน

-กดปุ่มถูกต้อง

-หยิบเ งิ น

-กดเลือกบันทึกรายการต้องการ

-ระบบจะคืนบัตรให้ท่านหยิบบัตร

-หยิบใบบันทึกรายการ

-ถอนเ งิ นจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรียบร้อย

ขั้นตอนที่ 1 สอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าตู้ ATM

ขั้นตอนที่ 2 ใส่รหัสATMของบัตร

ขั้นตอนที่ 3 กดเมนูบัรสวัสดิการแห่งรัฐ

ขั้นตอนที่ 4 เลือกเมนูที่จะทำธุรกssม

ขั้นตอนที่ 5 ระบุจำนวนเ งิ น

ขั้นตอนที่ 6 หยิบเ งิ น

ขั้นตอนที่ 7 กดใบบันทึกรายการ

ขั้นตอนที่ 8 คินบัตรATM/รับใบบันทึกรายการ

เรียบเรียง siamnews