ดวงชะต า 5 ปีนักษั ตรห นี้สินที่มีกำลั ง จ ะพ้ น ตัว เ งิ นทองวิ่งเข้าห า ทุ กวั น คื น เตรียมຣวຢรับ ท รัพ ย์ จนล้นมือ

ดวงชะต า 5 ปีนักษั ตรห นี้สินที่มีกำลังจะพ้นตัว เ งิ นทองวิ่งเข้าหาทุกวันคืน เตรียมຣวຢรับทรัพย์จนล้นมือ

เกิ ดปีระก า

สำหรับท่านที่เกิ ดปีระก า ในช่วงนี้ดวงชะต าของท่านเรียกได้ว่าดีเป็นอันดั บต้น กันเลยทีเดียว มีเกณฑ์เป็นเจ้าสัวหน้าใหม่

ป้ายแดงจะมีโชคล าภตลอดทั้งปี ทำสิ่งใดคิดสิ่งใดก็รุ่ง อีกทั้งยังมีเกณฑ์ถูกรางวัลใหญ่

ได้จับเ งิ นหลักแสนหลักล้าน ได้ปลดห นี้สินก้อนโตที่มีอยู่จนหมดไป

เกิ ดปีวอก

สำหรับท่านที่เกิ ดปีวอก ในช่วงนี้เรียกได้ว่าดวงชะต าของท่านถึงเวลาเปลี่ยนแปลงจากที่เคยประส บพบเจอ

แต่เ รื่ อ งร้ า ย จะกลับกลายเป็นดี บุญวาสนาที่ได้เคยทำมาแสดงให้เห็นแล้ว มีเกณฑ์ถูกรางวัลใหญ่

ได้จับเ งิ นหลักแสนหลักล้าน พร้อมได้ปลดห นี้สินที่มีอยู่ มีโอกาสได้บ้านและรถใหม่

เกิ ดปีมะแม

ท่านที่เกิ ดปีมะแม ในช่วงที่ผ่านมาท่านทำอะไรก็มักติดขั ด เสมอ บางทีก้ชักหน้าไม่ถึงหลังแต่จากนี้เป็นต้นไป

อะไรแบบนั้นได้ผ่านพ้นไปแล้ว เหลือไว้แต่เพียงความโชคดี คิดเ งิ นได้เ งิ น คิดทองได้ทอง มีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง

เกิ ดปีมะเส็ง

สำหรับท่านที่เกิ ดปีมะเส็ง ช่วงเดือนที่ผ่านมาเป็นที่รู้กันว่าคุณนั้นได้เ ห น็ ดเหนื่อยเป็นอย่ างมาก

ทั้งเ รื่ อ งงาน เ รื่ อ งคนแต่สุดท้ ายก็จะผ่านไปได้ด้วยดี สำหรับครึ่งปีแรกที่แสนเหนื่อยได้ผ่านไปแล้ว

ต่อจากนี้ก็จะเป็นบุญวาสนาความขยัน ทำมาหากินล้วน บุญเก่าที่เคยได้สร้างไว้

ก็จะกลับมาช่วยให้หน้าที่การงานการเ งิ นประส บความสำเร็จเป็นที่แน่นอน

เกิ ดปีเถาะ

ท่านที่เกิ ดปีเถาะ ในช่วงที่ผ่านมาเรียกได้ว่าเคยประส บพบเจอเ รื่ อ งเ ล วร้ า ยมามากมาย ทำให้ท่าน เ ค รี ย ด

จนท้อใจและท้อถอย แต่หลังจากนี้ขอบอกเลยว่าหากคิดจะทำอะไร หรือขออะไรท่าน

ก็จะได้ตามใจหวัง หากเ สี่ ย ง โชคก็จะได้เ งิ นแสนเ งิ นล้าน