ครม. อนุ มั ติแ จ กเ งิ น ช่วยเหลือ 3,500 จำน ว น 2 เดือน

ครม. อนุมัติแจกเ งิ น ช่วยเหลือ 3,500 จำนวน 2 เดือน

ครม.ไฟเขียวจ่ายเ งิ นเยียวย าประชาชน จำนวน 3,500 บาท ระยะเวลา 2 เดือน สำหรับอาชีพ ลูกจ้าง อาชีพอิสระ วันที่ 12 มกราคม 2564 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ผ่านวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) ถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้มีการอนุมัติหลายโครงการ โดยเฉพาะมาตรการเยียวย าและดูแลผู้ได้รับผลกระทบจาก CV19

เตรียมลงทะเบียนรอบสอง

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ในวันนี้ ครม.อนุมัติได้เ งิ นเยียวย าประชาชน จำนวน 3,500 บาท ระยะเวลา 2 เดือน ซึ่งมีรูปแบบเยียวย าในอาชีพ คือ แรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างชั่ วคราว อาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม

อย่างไรก็ตามหากมีความคืบหน้าอย่างไรทีมงานจะรีบนำมาอัพเดททันที

ขอบคุณ ประชาชาติ