คำต อ บล่าสุ ด รมว.คลัง ก ร ณีเ งิ นช่วยเหลือ เราไม่ทิ้งกัน

คำตอบล่าสุด รมว.คลัง กรณีเ งิ นช่วยเหลือ เราไม่ทิ้งกัน

วันที่ 12 มกราคม 2564 ผู้สื่อข่าว siamtoday รายงานว่า เนื่องจากว่า กระทรวงการคลังจะเสนอมาตรการดูแลผู้ประกอบการและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก cv หรือ เ งิ นช่วยเหลือโควิด รอบ 2 ต่อคณะรัฐมนตรี หรือ ครม.

คำตอบจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง อาคม เติมพิทย าไพสิฐ เปิดเผยล่าสุดว่า วงเ งิ นที่จะนำมาใช้ช่วยเหลือ จะอยู่ที่พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) เ งิ นกู้ 1 ล้านล้านบาท ซึ่งยังมีงบประมาณเหลืออยู่ ยังไม่จำเป็นต้องกู้เ งิ นเพิ่ม

ส่วนกรณีที่เอกชนขอให้คลังแจกเ งิ นโครงการคนละครึ่ง 4,000 บาท จำนวน 2 เดือนนั้น ไม่ทราบว่าคิดจากฐานอะไร แต่ไม่ใช่ข้อมูลจากกระทรวงการคลัง

โดยย้ำว่ารัฐบาลมีการเตรียมไว้อยู่แล้ว จะเป็นโครงการใหม่ที่ออกมาจะเป็นการแจกเ งิ นเป็นก้อนทีเดียว เหมือนโครงการ คนละครึ่ง หรือโครงการ เราไม่ทิ้งกัน ที่แจกเ งิ น 5000 บาท 3 เดือนหรือไม่นั้น เ รื่ อ งนี้กำลังดูรายละเอียดอยู่