ชะต า 4 วันเกิ ด ดว งดี มีพญานาคให้โช คใหญ่

ชะต า 4 วันเกิ ด ดว งดี มีพญานาคให้โช คใหญ่ 4 วันเกิ ด ที่ ดว งดี พญานาคจะให้โชค ได้แก่ คนที่เกิ ดวันพุธ วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์ โดยคนที่เกิ ด 4 วันนี้ มีเกณฑ์พ้นเคร าะห์ หลังจากที่ 3-4 …

Read More

เตือนพื้นที่สีแดง 20 จังหวัด พายุฤดูร้อนถล่มหนัก

เตือนพื้นที่สีแดง 20 จังหวัด พายุฤดูร้อนถล่มหนัก พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่ วโมงข้างหน้า บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคเหนือ จะมีพายุฤดูร้อนเพิ่มขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง มีลู กเห็บตก รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเ กิดขึ้นกับมีฝนตกหนักบ างแห่ง ขอให้ประชาช นบริเวณดังกล่าวระมัดs ะวั งอันตร ายจากพายุฤดูร้อน รวมทั้งฟ้าผ่ าไว้ด้วย ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางระลอกใหม่ จากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนและทะเลจีนใต้แล้ว …

Read More

ชะต า 4 วันเกิ ด ดว งดี มีพญานาคให้โช คใหญ่

ชะต า 4 วันเกิ ด ดว งดี มีพญานาคให้โช คใหญ่ 4 วันเกิ ด ที่ ดว งดี พญานาคจะให้โชค ได้แก่ คนที่เกิ ดวันพุธ วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์ โดยคนที่เกิ ด 4 วันนี้ มีเกณฑ์พ้นเคร าะห์ หลังจากที่ 3-4 …

Read More

พรุ่งนี้เงินเข้า

บัตรคนจนเตรียมรับเงิ น โอนสูงสุด 330 บ า ท18 เมษายน 2564 “บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ (บัตรคนจน)” เตรียมรับความช่วยเหลืออีก 2 ร ายการในรอบเดือนเมษายน ได้แก่ “ค่าน้ำฟรี – ค่าไฟฟรี” สำหรับความช่วยเหลือทั้ง 2 ร ายการนี้ สามารถกดเป็นเ งินสดออกมาใช้ได้ บัตรคนจน” โอนเงิ นพรุ่งนี้ พรุ่งนี้ …

Read More

ปิ ดทองตำแหน่งไหน จะได้ผลที่ดีที่สุด

อานิสงส์ของการปิดทองพระถูกตำแหน่ง ชีวิตร าบรื่นรุ่งเรือง สำหรับใครที่ชอบการทำบุญ โดยเฉพาะทำบุญด้วยการปิดทองพระ รู้หรือไม่ว่าการปิดทองพระที่ถูกตำ แห น่งนั้น สามารถช่วยให้เราได้รับอานิสงส์เป็นอ ย่ างมาก ไม่ว่าจะเป็นเ รื่ อ งงาน เ รื่ อ งเ งิ น เ รื่ อ งความรัก ฉนั้นเราจะต้องปิดให้ถูกตำแหน่ง วันนี้เราเลยจะพามาดูว่ามีตำแหน่งไหนบ้าง การเข้าวัดทําบุญเป็นสิ่งที่ทำกัน มาจนถึงในยุคของปัจจุบัน และเชื่อ …

Read More

เตรียมตัวถูกหว ย รว ยจนคนอิ จ ฉ า

ร าศีนี้ มีเกณฑ์ได้รับโช คใหญ่ เตรียมตัวถูกหว ย รว ยจนคนอิ จ ฉ า ท่านที่เกิ ดร าศีกรกฎ (13 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม) ดว งท่านตั้งแต่ปี 64 แล้ว ลากย าวมาถึงปี 65 ต้องเผชิญหน้ากับปั ญหาต่ าง หรือความวุ่นวายจนปว …

Read More

พระค าถาโภคทรั พย์ ล าภผลเพิ่มพูนทวี มั่งมีโภคทรั พย์

พระค าถาโภคทรั พย์ ล าภผลเพิ่มพูนทวี มั่งมีโภคทรั พย์ วันนี้ เ รื่ อ งเล่า ขอแนะนำพระค าถาโภคทรั พย์ของหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค ท่านเป็นเกจิอาจารย์ที่มีผู้คนเค ารพนับถือมากมายและพระค าถาโภคทรั พย์ของท่าน มีความศักดิ์สิทธิ์มากซึ่งช่วยในเ รื่ อ งของสร้ างเสริมลาภผลเพิ่มพูนทวี มั่งมีโภคท รัพย์ ทวยเทพเทวดาคุ้มครองรั กษ า …

Read More

กรมอุตุฯเต ือน เตรียมรับมือพายุฤดูร้อน

กรมอุตุฯเต ือน เตรียมรับมือพายุฤดูร้อน กรมอุตุฯ พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่ วโมงข้างหน้า ระบุว่า ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่ นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบน มีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทำให้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงเกิ ดขึ้นได้บ างพื้นที่ สำหรับลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ทำให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้ อนึ่ง ในช่วงวันที่ 16-19 เม.ย. …

Read More

บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ” เมษายน 2564

บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ” เมษายน 2564 ช่วงครึ่งหลังของเดือนเมษายน 2564 บัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ บัตรคนจน จะมีความช่วยเหลืออีก 3 ร ายการ ซึ่งทั้งหมดสามารถกดเป็นเงิ นสดได้ แต่ความช่วยเหลือดังกล่าวไม่ได้มอบแก่ผู้ถือบัตรฯ ทุกคน โดยผู้ที่ได้รับ จะต้องเข้าเงื่อนไขที่กำหนดไว้เท่านั้น วันที่ 18 เมษายน 2564 ค่ าน้ำประปาฟรี 100 บ าทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้ถือบัตรคนสวัสดิการแห่งรั …

Read More

๑วงวันพฤหัสบดี 15 เม.ย.64 ราศีใดเตรียมตัวมีแฟน ราศีใดs ะวั งสูญทรัพย์สินของมีค่า

๑วงวันพฤหัสบดี 15 เม.ย.64 ราศีใดเตรียมตัวมีแฟน ราศีใดs ะวั งสูญทรัพย์สินของมีค่า วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน พ.ศ.2564 ลัคนาราศีเมษ 13 เมษายน – 14 พฤษภาคม๑วงชะตาให้ทั้งคุณและโทษ ติดต่อประสานงานไม่เป็นไปตามแผน อย่าເครียດโดยไม่จำเป็น เดี๋ยวโ ร คปວดหัวถามหา แต่การเ งิ นหมุนเวียนคล่องมือ มีเ รื่ อ งใช้จ่ายมากก็จริง แต่ตัวเ …

Read More