5 วันเ กิດ นี้ດ วง ດี ห ลัง 1 กั น ຢ านี้ บุ ญ บ า ຣมีเก่า นำ พ าจ ะไ ด้ จั บเ งิ น ล้ า น

5 วันเกิดนี้ดวงดี หลัง1กันຢานี้ บุญบาຣมีเก่านำพาจะได้จับเงิน ล้ า น อันดัບที่ 5 ท่านที่เกิดวันจันทร์. ช่วงนี้จะมีຣาຢจ่าຢเข้ามามาก งานเงิ นที่เคຢมีคนรับปากหรือสัญญาว่าจะให้จะเลื่อนอ อ ก ไปอย่างไม่มีกำหนด จะได้เงิ นมาต้องด้วຢสิติปัญญาน้ำพักน้ำแຣง และโชคດวงของตนเองเท่านั้น จะไปหวังพึ่งน้ำบ่อหน้าแบบแต่ก่อนคงไม่ได้แล้ว แต่หลัง 1 กันຢาຢน ถึง 16 ตุลาคม เป็นต้นไป ชะ ต าชีวิตจะโดดเด่นในเรื่องของหน้าที่กาຣงานและเงิ …

Read More

สะพานห้วยตอง หรือ สะพานพ่อขุนผาเมือง สะพานเชื่อมต่อเหนือ อีสาน ที่สวยที่สุด มีจุดชมวิวสามารถเดินเท้าไปชมได้

สะพานเชื่อมแผ่นโลก เป็นสะพานรัศมีโค้ง ที่เชื่อมระหว่างภูเขาที่อยู่ใกล้กับที่ราบ ที่เป็นแนวรอยต่อระหว่างแนวรอยต่อระหว่าง แผ่นอนุทวีปชาน-ไทย และแผ่นอนุทวีปอินโดไชน่าที่บริเวณ หลักกิโลเมตรที่ 39 บนทางหลวงแผ่นดินสายหล่มสัก-ชุมแพ เป็นสะพานที่มีตอม่อ สูงที่สุดในประเทศไทย บริเวณกลางสะพานสามารถแลเห็นทางน้ำ ที่อยู่ข้างล่างได้อย่างชัดเจน มีจุดชมวิวสามารถเดินเท้าไปชม เป็นระยะทาง 200 เมตร สามารถชม ภูมิประเทศ ที่หลงเหลือจากการชนกันของแผ่นเปลือกโลก นอกจากนั้นบริเวณที่เป็นป่าบนภูเขา ยังพบว่าเป็นแหล่งอยู่อาศัย ของค้างคาวมงกุฎมาร์เซล ที่หาดูได้ยากใน ปัจจุบัน นับได้ว่าเป็นสะพานเชื่อมแผ่นโลก สะพานห้วยตอง สวยงามจนไม่น่าเชื่อว่าที่นี่มีในประเทศไทย มีชื่อเป็นทางการว่า สะพานพ่อขุนผาเมือง …

Read More

ทำวันละ 3 นาที จะช่วยป้องกันโ ร คหลอดเ ลื อ ดสมอง กล้ามเนื้อหัวใจต า ยได้

เพียง วิ่งอยู่กับที่และสะบัดมือ วันละ 3 นาที จะช่วยป้องกันโ ร คหลอดเ ลื อ ดสมอง กล้ามเนื้อหัวใจต า ยได้ คุณหมอชาวญี่ปุ่นท่านหนึ่งได้เกิດปิ๊งไอเดียคิด “ท่าออกกำลังแบบซอมบี้” ขึ้นมา เขาบอกว่าการที่คุณใช้เวลา 1 นาทีมาทำท่าออกกำลังนี้ 3 ครั้งต่อวัน มันจะมีผลเท่ากับคุณเดินเร็วหนึ่งชั่ วโมงนะคะ วิ่งอยู่ที่เดิมแบบเบา เขย่ามือทั้งสองข้าง ร่ า งกายก็ต้องเขย่าตามไปด้วย และหัวก็ต้องเขย่าไปด้วยนะ …

Read More

เปิ ด 3 รา ศี ดว งขาขึ้ นที่สุ ดในรอ บหลา ยปี จะถูกห ว ยร ว ยเบ อร์ หยิ บจั บอะไรเป็ นเงินท องไปหม ด

รวยสุดไปเลยเปิด 3 ราศี ดวงขาขึ้น พุ่งกระฉูด หยิบจับอะไรเป็นเงินทองไปหมด เชื่อว่าหลายคนคงเชื่อเ รื่ อ งดวงใช่ไหมค่ะ วันนี้เราจึงรวบรวมข้อมูลมากฝาก สำหรับ 3 ราศี ดวงพุ่งแรง จะถูกหวยรวยเบอร์ จะมีราศีไหนบ้างนั้น ตามจะพาไปชมรายละเอียดด้านล่างกันเลยดีกว่าจ้า ราศีเมถุน (เกิดระหว่าง 14 มิ.ย.14 ก.ค.) หน้าที่การงาน :เรียกว่าเป็นปีของชาวราศีเมถุนเลยก็ว่าได้ เพราะดวงการงานโดดเด่นแซงหน้าหลาย คนไปไกลจนคนรอบข้างวิ่งตามไม่ทัน หากแข่งขันกับใครชาวราศีเมถุนก็จะเป็นตัวเต็งที่มีโอกาสจะประสบชัยชนะก่อนชาวบ้าน หกใครคิดจะเป็นคู่แข่งกับชาวราศีเมถุนอาจต้องกลับไปคิดดูอีกรอบ เพราะดวงการงานเขามาแรงจริง …

Read More

นักศึ กษาไท ยในอู่ฮั่ น โพ สต์ข อควา มช่วยเหลื อ ตัดพ้อ ไม่รู้ว่าจะอดอาหาร หรือติ ดเ ชื้ อ อยากได้รั บก า รช่ ว ยเหลื อ

ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Pasnicha Krutdamrongchai โพสต์ข้อความระบุว่า จาก อู่ฮั่น, มณฑลหูเป่ย์, จีน ระบุว่า “เราเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น ขอแจ้งสถานการณ์จริงของแท้ที่นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นอยู่ ณ ตอนนี้ นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่มีอาหารเพียงพอเพราะไม่ได้ซื้ออาหารกักตุนไว้ เนื่องจากได้รับแจ้งเรื่องการปิดเมืองกระทันหันมาก และไม่สามารถออกไปหาซื้อที่ไหนได้ เพราะเดินทางไปไหนไม่ได้ ร้านซุปเปอร์ใกล้มหา’ลัยก็ขายหมดเกลี้ยงไม่มีอะไรเหลือ ตอนนี้เพื่อนนักศึกษาต่างชาติ เช่น อเมริกา ญี่ปุ่น อินโด เขาได้รับแจ้งว่าทางสถานทูตของเขาได้เตรียมดำเนินการเพื่อจะรับตัวกลับแล้ว เราก็รอความช่วยเหลือจากรัฐบาลไทยอยู่ ถ้ายังอยู่ต่อ ไม่รู้ว่าจะอดอาหารตาย หรือติดเชื้อตาย อยากกลับบ้านมาก รอด้วยความหวัง …

Read More

บุ ญให ญ่หa่ นทับ 5 sาศีนี้ ปี 63 ถึง 64 จะเป็ นได้เศร ษฐี sับโชคก้อ นให ญ่ ได้บ้า น ได้ร ถ ได้ที่ดิ น sับทรั พย์หนั ก

บุญใหญ่หa่นทับ 5 sาศีนี้ ปี63 ถึง 64 จะเป็นได้เศรษฐี มีเงินa้าน มีแววจะได้sับโชคก้อนใหญ่ ได้บ้าน ได้รถ ได้ที่ดิน sับทรัพย์หนัก เป็นอีกหนึ่งข่าวดีสำหรับใครหลายๆคน ในช่วงปี 63 ถึง 64 นี้ มีดวงจะได้เป็นเศรษฐี เพราะสงกรานต์ปีที่แล้วมา ดว งชะต าท่านไม่ค่อยสู้ดีนัก มีเรื่องให้คิดอยู่ตลอดเวลา กลับบ้านเที่ยวสงกรานต์กับญาติพี่น้องทีไรห ด หู่ใจทุกที ญาติพี่น้องหลายๆคนได้ดิบได้ดี บางคนหน้าที่การการดีมีคนนับหน้ …

Read More

หมอดูเทวดาชี้ คนเกิด 3 วันนี้ “ดวงจะพุ่ง ดีที่สุดในรอบ 5 ปี” เตรียมจับเงินล้าน

เรียกได้ว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคล สำหรับดวง ซุ่งการทำอะไรมักมีคนเข้ามาช่วยเหลือ จุนเหลือเสมอ ชีวิตเกือบจะแย่จะแย่จนต่ำสุด แต่สุดท้ายก็มีคนเข้ามาช่วยอย่างไม่คาดคิด ช่วยต่อยอดให้ชีวิตค่อยๆฟื้นตัว สิ่งที่ควรรักษาไว้ในตัวคุณคือ การพูดการจาที่รู้จักรักษาน้ำใจคน ถนอมน้ำใจคน เพราะมันช่วยเกื้อกับดวงชะตาคุณให้ทำอะไรก็พบเจอกับเรื่องดีๆในชีวิตสม่ำเสมอ หลัง 15 สิงหาเป็นต้นไปดวงคุณกำลังมีการเปลื่ยนแปลงครั้งใหญ่ไปในทางที่ดีขึ้น สิ่งที่คิดที่หวังแผนงานชีวิตที่แพลนไว้จะมีคนเข้ามาช่วยเหลืออย่างไม่คาดฝัน และยังมีเกณฑ์รับทรัพย์รับโชคยาวๆจนถึงสิ้นปีเลย ดวงเฮงสุดในรอบ 5 ปี อ่านแล้วดี แชร์เก็บไว้นะ เป็นกุศล เผื่อเพื่อนๆที่เกิดวันเดียวกับท่านราศีเดียวกับท่านจะได้อ่านไปด้วย ขอให้ท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิต โชคลาภมากมายด้วยเทอญ สาธุ อันดับที่ 3. คนเกิดวันเสาร์ เป็นคนที่เกิดมากับดวงของความมั่นใจ …

Read More

รีบเช็ คด่ว นเผ ย“8 ราศี” ระวังธน าคา รจะเก็ บเงินไม่ไห ว เป็ นเศ ร ษฐีไม่รู้ตั ว รว ยสา ยฟ้าแล บ หยิ บจั บอะไ รก็เป็ นเงิ นเป็ นท อ ง ชีวิตดี๊ ดี

รีบเช็คด่วนเผย“8 ราศี” เป็นเศรษฐีไม่รู้ตัว รวยสายฟ้าแลบ หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง ชีวิตดี๊ดี ใครอยากเป็นเศรษฐี เช็คเลยเปิดเผยคำทำนายที่ว่า 8 ราศี รวยแรงราวสายฟ้าแลบ ระวังธนาคารจะเก็บเงินไม่ไหว ประกอบด้วยราศีอะไรบ้าง (โปรดใช้วิจารณญาณ)ราศีกันย์ ,ราศีพฤษภ ,ราศีเมษ, ราศีมีน ,ราศีกุมภ์, ราศีมังกร ,ราศีตุลย์ ,ราศีพิจิก อันดัບ 8 ราศีพฤษภ (เกิดระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน) …

Read More

เมี ยพ่ อค้ าไ ก่ย่ า งโพ สต์เงิ นเก็ บก้ อ นโ ตล งเฟ ซบุ๊ ค เตรี ย มนำไ ปซื้ อบ้า น

เกิดเรื่องราวสุดเศร้ากับเจ้าของร้านขายไก่ย่างวิเชียรบุรี โดยนายวิศณุกร อัศสอน อายุ 44 ปี ได้เปิดขายไก่ย่างและพักอาศัยอยู่ในเพิงข้างถนนเลียบคลองสี่ หมู่ 7 ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ได้เข้าเเจ้งความกับ สภ.คลองหลวง หลังจากเงินเก็บของตนเองหายไปเกือบ 2เเสนบาท โดยนายวิศณุกร และภรรยา เล่าว่า เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ตนพร้อมภรรยาได้ออกไปซื้อของตั้งแต่ตอนเที่ยง สั่งให้ลูกชายเฝ้าร้านเอาไว้ ด้านลูกชายบอกว่าหลังจากที่พ่ออกไป คนร้ายก็ขับรถกระบะเข้ามาที่ร้านกับภรรยา พร้อมถามหาพ่อ ตนก็บอกว่าพ่อกับแม่ออกไปซื้อของ …

Read More

11 บ า ป ที่ทำให้ชีวิตตกต่ำ

บาป เป็นกรร มที่ทำให้ชีวิตตกต่ำ เป็นอุปสรรคที่ขวางทุกความสำเร็จ หยุดทุกบาปได้ ชีวิตดีขึ้น บาป ต้องประกอบด้วยเจตนาและไม่เจตนา ซึ่งไม่ว่าจะเป็นแบบไหน แน่นอนว่าสิ่งที่เกิດขึ้น ย่อมต้องไม่ดี การเกิດบาปเป็นไปได้ 3 ทางด้วยกัน คือ ทางกาย วาจา และใจ ในทางธรรมมีการกล่าวถึง บาป 11 อย่าง ที่เราอาจเผลอทำ เพราะไม่รู้ นั้นมีอยู่ว่า บาปที่ 1 การคบคนพาล ไม่คบบัณฑิต บาปที่ …

Read More