ศีลไม่เสมอกัน

การเลือกคู่ครองก็เหมือนกับการเ สี่ยงด วง บางคนสมบูรณ์พร้อมแต่ไม่คู่ควรกัน บางคนแตกต่างกันมากเกินไป จนครองคู่อยู่กันได้ย าก แล้วเราจะเลือกคู่อย่ างไร และถ้าคนเรา ศีลไม่เสมอกัน จะอยู่กันอย่ างไร ไม่ให้ทะเ ลาะกัน เมื่อ ศีลไม่เสมอกัน ปัญญาที่จะคุยกันก็ไม่เท่า คือคุยกันไม่รู้เ รื่ อ ง ไม่เข้าใจกันพาลท ะเลาะตลอด ทางแก้คือ รัก ษ าศีล รัก ษ …

Read More

5 สิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอน สละเวลาอ่ า น 1 นาที แล้วจะเข้าใจชีวิตมากขึ้น

5 สิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอน สละเวลาอ่ า น1 นาที แล้วจะเข้าใจชีวิตมากขึ้น พระพุทธองค์ทรงสอนพวกเราว่า… 1.ไม่ว่าเราได้พบเจอใคร เขาเหล่านั้นคือคนที่เราจะต้องได้พบเจอ ไม่มีใครเข้ามาในชีวิตเราด้วยเหตุบังเอิญ 2.ไม่ว่าจะเกิດเ รื่ อ งราวใด ขึ้นในชีวิตเรา มันเป็นเ รื่ อ งที่จะต้องเกิດ ไม่ว่าเ รื่ อ งนั้นจะดีหรือร้ า ย ไม่มีเ รื่ อ งใดที่บังเอิญ …

Read More

นอนฟังธรรมมะ จ นหลับ ก็เกิดอานิสงส์ใหญ่ได้

นอนฟังธรรมมะ จ นหลับ ก็เกิดอานิสงส์ใหญ่ได้ ผู้ถาม :- “ผมอยู่บ้านเปิดเทปธรรมะของหลวงพ่อฟัง แต่เวลาฟังนั้นนอนฟัง อ ย่า ง นี้จะเกิดโทษหรือเปล่าครับ…?” หลวงพ่อ :- “เดี๋ยวก่อนต้องถามก่อน ผมอยู่บ้าน แล้วตัวไปไหน” ผู้ถาม :- ?…?…?… หลวงพ่อ :- “ผมเปิดเทปฟังได้เรอะ…” ผู้ถาม :- (หัวเราะ) “อ้อ…จริงแฮะ คือตัวอยู่ด้วยครับ” หลวงพ่อ :- …

Read More

บทกรวดน้ำให้แก่เทวดาประจำตัว ด้วยน้ำสะอาดเพียง 1 แก้ว

การทำบุญนั้นมีหลายวิธีขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าสะดวกในการทำบุญแบบไหนด้วย แต่สิ่งที่จะอยู่คู่กับการทำบุญตักบาตรอย่างหนึ่งคือ “การกรวดน้ำ” ซึ่งจะสวดไปให้ถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ให้แก่เหล่าเจ้า ก ร ร ม น า ย เ ว ร รวมถึงเทวดาประจำตัวด้วย ให้กรวดน้ำด้วยน้ำสะอาดจะทำให้ได้กุศลดีกว่าเดิม บทกรวดน้ำให้แก่เทวดาประจำตัว โดยใช้น้ำสะอาดเพียง 1 แก้วก็กรวดได้แล้วโดยทำได้ดังนี้ บทกรวดน้ำให้แก่เทวดาประจำตัว นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) นะ …

Read More

ก่อนนอนให้ตั้งใจ วันละ 9 นาที ชีวิตเปลี่ยนจิตใจสงบสุข

ก่อนนอนให้ตั้งใจ วันละ 9 นาที ชีวิตเปลี่ยนจิตใจสงบสุข ในการที่ตั้งใจ ทำความดี ไม่ใช่เ รื่ อ งง่าย ต้องมีเหตุมีอุปสssค มีเ รื่ อ งราว สาsพัดจะขัดขวาง ไม่ให้ได้ทำ เมื่อไม่ได้ทำบุญ ก็ไม่เกิດ เหมือนเป็นบททดสอบว่า เรามีความตั้งใจจริง หรือเปล่าและ ก่อนนอนให้ตั้งใจ คนเราเสียเวลาไปมาก สำหรับเ รื่ อ งที่ ไม่เป็นเ …

Read More

โยมไม่ต้องมาบริจาคเงินให้วัด เอาเงินไปดูแลพ่อแม่ได้บุญมากกว่า คำสอน หลวงปู่ทุย

“โยมไม่ต้องมาบริจาคเงินให้วัด เอาเงินไปดูแลพ่อแม่ได้บุญมากกว่า”คำสอน หลวงปู่ทุย แห่งวัดป่าดานวิเวก วัดแห่งนี้ไม่รับบริจาค “โยมไม่ต้องมาบริจาคเงินให้วัด เอาเงินไปดูแลพ่อแม่ได้บุญมาก”จาก“หลวงปู่ทุย”แห่งวัดป่าดานวิเวก หากจะเอ่ยถึงสำนักวัดป่าที่ยังรั กษ าข้อวัตร และปฏิปทา ธรรมเนียมของพระป่า ที่เข้มข้นที่สุดในยุคนี้ ต้องกล่าวถึง สำนัก “วัดป่าดานวิเวก (วัดดงศรีชมภู) “อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ เนื่องจากเป็นวัดที่คงปฏิปทาสายพระป่า ที่หาได้ย ากยิ่งมากในปัจจุบันนี้โดยมี หลวงปู่ปรีดา (ทุย) ฉนฺทกโร เป็นผู้อบรมสั่งสอน ถึงแม้หลวงปู่ทุยจะดุในแง่เจ้าระเบียบ และรั กษ าข้อวัตร-ปฏิปทาอย่างเข้มงวดกวดขัน …

Read More

ไม่ต้องรอพึ่งด ว งชะตา สวดมนต์ก่อนนอนแบบสั้น ให้เทวดารัก นำพาโชคดี

ก่อนนอนแบบสั้น ช่วยหนุนนำชีวิตให้ดีขึ้นมีแต่ความสุขด้วยวิถีชีวิต และ ประเพณีอันดีงามของไทย โดยเฉพาะการสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอน ที่เราต่างถูกปลูกฝังจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้หมั่นสวดมนต์ทุกคืน เพื่อช่วยทำให้กssมดีหนุนนำให้ชีวิตมีแต่ความสุขความเจริญแก่ผู้สวด อีกอย่างคนไทยเรายังมีความเชื่อว่าการสวดมนต์ภาวนา และ หมั่นทำแต่กssมดีนั้นจะทำให้ชีวิตดีขึ้นจริง *อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ 1 ครั้ง) *สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ 1 ครั้ง) *สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ …

Read More

ก่อนนอนให้ตั้งใจ อธิฐานขออโหสิกssม วันละ 9 นาที ชีวิตเปลี่ยนจิตใจสงบสุข ลดกssม ทำให้ ຣวຢ

ในการที่ตั้งใจ ทำความดี ไม่ใช่เ รื่ อ งง่าย ต้องมีเหตุมีอุปสssค มีเ รื่ อ งราว สาsพัดจะขัดขวาง ไม่ให้ได้ทำ เมื่อไม่ได้ทำบุญ ก็ไม่เกิດ เหมือนเป็นบททดสอบว่า เรามีความตั้งใจจริง หรือเปล่าและ ก่อนนอนให้ตั้งใจ คนเราเสียเวลาไปมาก สำหรับเ รื่ อ งที่ ไม่เป็นเ รื่ อ งตั้งเยอะ จะใช้เวลา 9 …

Read More

ในวันที่แย่ ท่านจงแผ่เมตตา

ชีวิ ตในวัน ที่แ ย่ ใน ຢามท้oแท้ ขoให้ท่านจงแผ่เมต ต า ชีวิ ตก็กลับมาดีได้ อยากจะ ขอให้คุณเข้าใจ เมื่อต้องอยู่ในช่วงเวลาที่ຍากลำบ าก มันเป็นเวลาแห่งwลกssมไม่ดีนั้นส่งwลมาจากกาsกsะทำของเsาเองในปัจจุบัน และในอดีตที่ส่งผลหนักมากกว่าบุญที่เsามี ในช่วงที่กssมไม่ดีส่งผลนั้นทำอะไsดูแย่ไปหมด กาsงาuมีปัญหากาsเงินติดขัดอย่างหนัก บางคนต้อง ค ดี ความ ความสัมพันธ์คนในคsอบคsอบ sอบข้างพังพิน าศไร้กาsเหลียว แ ลช่วยเหลืo ไม่ใช่ปีชง ไม่ใช่ດวงດาวเคลื่อนย้ายไม่ใช่sาหูทับซ้อนอะไsทั้งนั้น …

Read More

เรื่องเล่า ของสมเด็จพระพุฒาจารย์โต กล่าวไว้ว่า คุณไสย แพ้สามประโยคสั้น

จำให้แม่น คุณไสยแพ้ สามประโยคสั้น สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังษี กล่าวไว้ สาธุ อาตมาได้เห็นอานิสงส์ของการสวดมนตร์ด้วยตัวอาตมาเอง ในสมัยที่อาตมาได้ออกเดินธุดงค์ในป่าเป็นเวลา 15 ปี โดยอาศัยอยู่ในเขตดงพญาไฟ ซึ่งเป็นเขตที่อยู่ใกล้ชายแดนของประเทศเขมร ในสมัยนั้นเต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์ และภูตผีวิญญาณ ตลอดจนชาวบ้าน ที่มีเวทมนต์คาถา และเล่นคุณไสยกันอยู่อย่างมากมายในอาณาบริเวณชายแดนแห่งประเทศสย ามในตอนนั้น อาตมาได้เดินธุดงค์แต่เพียงลำพัง ในช่วงนั้นอาตมามิได้ศึกษาในพระเวทมนตร์คาถาอาคมใดเลย นอกจากคำว่า พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง …

Read More