หามาปลูกต้นไม้ 8 ชนิด อากาศดี นอนหลับสบาย

ปัจจุบันสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก อากาศภายในบ้ านและภายนอกบ้ านของเรานั้นยังมีสิ่งที่ทำให้ก่อให้เกิດแก่สุขภาพ จะดีกว่าไหมถ้าเรามั่นใจได้เลยว่าในบ้ านของเราและที่ทำงานนั้นมีอากาศบริสุทธิ์อย่ างแน่นอน วันนี้เรามีเ รื่ อ งราวดีมานำเสนอ การปลูกต้นไม้ 8 ชนิดที่จะช่วยให้มีอากาศที่บริสุทธิ์ ช่วยฟอกอากาศ แล้วทำให้เราอยู่บ้ านอย่ างมั่นใจและสดชื่น ไปดูกันเลยดีกว่าทั้ง 8 ชนิดนั้นมีอะไรกันบ้ าง 1 กล้วยไม้ คุณสมบัติที่โดดเด่นของกล้วยไม้นั้นจะช่วยขย ายออ ก ซิเ จ นและแก๊ …

Read More

แพทย์แนะ ทำแล้วดีมาก การดูแลสุขภาพ ตามศาสตร์ จีน ทำบ่อยสุขภาพดีจะเป็นของคุณ

การดูแลตัวเองนั้นมีหลายอย่างมากแล้วแต่ใครจะเน้นดูแลในส่วนไหนมากเป็นพิเศษ เช่น คนที่ต้องการจะมีกล้ามก็จะเน้นการออกกำลังกายแบบเพาะกาย เล่นกล้าม หรือจะเน้นหลาย อย่างก็ได้ทุกคนมีสไตล์ในการดูแลตัวเองที่ต่างกันวันนี้เราเอาคำแนะนำจากท่านอาจารย์นายแพทย์ภาสกิจ (วิทวัส) วัณนาวิบูล ซึ่งเป็นอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญแพทย์แผนจีน ได้แนะนำแนะนำการดูแลสุขภาพแบบง่าย ตามศาสตร์จีน มีอยู่ 12 อย่างให้ทำแบบง่าย มาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้าง ข้อ 1 การเคลื่อนไหวด ว ง ต า บริหารด ว ง ต า หน่อยโดยเฉพาะคนที่ทำงานหน้าคอมเป็นเวลานาน หรือมองมือถือนาน จะต้องพักส …

Read More

วิ ธีก า รข อไฟเกษตร ลงม าใช้ในพื้ นที่ สว นไร่นา

วิ ธีก า รข อไฟเกษตร ลงม าใช้ในพื้ นที่ สว นไร่นา หลายคนอาจสงสัยว่า ไฟเกษตร คืออะไร แตกต่างจากไฟฟ้า ในบ้านเรือนทั่วไปหรือไม่ โดยความหมายจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ให้ความหมายว่า ไฟเกษตร คือ การนำไฟฟ้า มาใช้ภายในสวน ของเกษตรกรเพื่อทำการเกษตร เช่น ใช้กับเครื่องสูบน้ำ หลอ ดไฟต่าง เป็นต้น 9 หลักเกณฑ์การขอใช้ไฟฟ้าฟรี สำหรับใช้ใน …

Read More

คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ควรอ่ า นแนะนำให้ทานตามสูตรนี้ทุกวัน มีประโยชน์มาก

สูตรเครื่องดื่มกระชายเหลือง ดื่มเเล้วดีต่อสุขภาพมากช่วยบำรุง ซ่อมแซม ปรับสมดุลย์ และอื่น อีกมากมายเหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่เริ่มอายุมากขึ้นส่วนต่าง ของร่ า งกายเริ่มสึกหรอ เมื่ออายุมากขึ้นร่ า งกายก็ย่อมถดถอยเป็นธรรมดา โดยเฉพาะก ร ะ ดู ก ซึ่งก็ค่อยเสื่оมลงตามอายุที่มากขึ้น สังเกตได้ง่ายเวลาเคลื่อนไหวจะมีเสียงดังกร๊อบแกร๊บ บางครั้งก็ปວด ขัด ตรงข้อต่อ เคลื่อนไหวไม่คล่อง ขึ้นลงบันไดลำบาก นัก คุ ก เข่า นั่งยอง ก็ย …

Read More

อ่านเลยประกาศจากประกันสังคม ถึงคนที่ทำงานบริษัท และ จ่ายประกันสังคมอยู่ทุกเดือน

มาตรการช่วยเหลือผู้ประกันตนลดภาระค่าใช้จ่ายสำหรับการนำส่งประกันสังคม นอกจากมาตรการทางภาษี ที่ออกมาเพื่อลดผลกระทบจากการระบาดของโควิดแล้วนั้น ล่าสุด กระทรวงแรงงานได้ออกมาตรการ ลดอัตราการส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพื่อช่วยลดผลกระทบจากโควิดเช่นกัน สำนักงานประกันสังคม กับมาตราการปรับลดการส่งเงินสมทบประกันสังคม วันที่ 24 มี.ค.2563 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ มาตรการปรับลดการส่งเงินสมทบประกันสังคมให้กับลูกจ้างให้เหลือ 1% และนายจ้างให้เหลือ 4% เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยมีแผนจะเริ่มตั้งแต่มีนาคม – พฤษภาคม 2563 โดยขณะนี้อยู่ระหว่างรอประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป อัตราการถูกหักเงินสมทบประกันสังคม ปัจจุบันมนุษย์เงินเดือน หรือลูกจ้าง จะมีเพดานถูกหักเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม อยู่ที่ …

Read More

วั นล ะไม่กี่น าที 6 ท่าบริหา รร่า งก า ยก่อ นนอ น หา ยปว ดหลั ง ระบ บไห ลเวีย นโลหิ ตดี

6 ท่าบริหารร่างกายก่อนนอน วันละไม่กี่นาที ช่วยยืดกล้ามเนื้อ หายปวดหลัง ระบบไหลเวียนโลหิตดี เป็นอีกหนึ่งสาระประโยชน์ดีๆ สำหรับในปัจจุบันนี้คนเกษียณอายุให้ความสำคัญกับสุขภาพตัวเองเป็นอย่างมาก ออกไปเดินบริหารร่างกาย ปีนเขา เต้นรำกันทุกวัน วันนี้เราขอแนะนำท่าบริหารร่างกายก่อนนอน ทำได้ง่ายๆ ทำต่อเนื่องในระยะยาว จะส่งผลดีต่อร่างกายโดยเฉพาะกระดูกและเอ็น มาลองกันเลย ท่าพวกนี้ไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายก็ทำได้! 1. นอนคว่ำก่อนนอน วันละ 10 นาที = วิ่ง 1 ชั่วโมง วิธีการ : ท่าพวกนี้เวลาดูทีวี หรือเวลานอนบนเตียงก็ทำได้ …

Read More

แ พ ท ย์ เตือ น อากา รวิงเวีย นบ้านหมุ น ไม่ใช่เรื่องเล่ น ถ้ ามีอ าก า รแบ บนี้ถื อว่าไม่ป กติ

แพทย์เตือน อาการวิงเวียน “บ้านหมุน” ไม่ใช่เรื่องเล่น ถ้ามีอาการแบบนี้ถือว่าไม่ปกติ กรมการแพทย์ เผยอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน พบได้บ่อยในทุกเพศทุกวัย หากเกิดอาการ ไม่ควรซื้อยากินเอง เพราะบางครั้งอาการเวียนศีรษะอาจเป็นสัญญาณเตือนเบื้องต้นของโรคอื่นๆได้ นายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า อาการบ้านหมุน เป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความรำคาญและกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมาก ทำให้ผู้ป่วยที่มีอาการเวียนศีรษะระหว่างทำงานหรือ ทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรอาจเกิดอันตรายได้ อาการที่พบได้บ่อย คือ เวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน หน้ามืดคล้ายจะเป็นลม ทรงตัวลำบาก บ้านหมุนคล้ายกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวหมุน หรือ รู้สึกว่าตัวเองหมุนทั้งที่ไม่มีการเคลื่อนไหว อาจมีอาการทางหูร่วมด้วย …

Read More

4 ท่าง่าย รั กษ าโ ร คปວดหลัง ปວดเอวก ร ะ ดู กทับเส้น หมอนรองก ร ะ ดู กแตก

หายมาแล้วรับรอง 4 ท่า รั กษ าโ ร คปວดหลัง ปວดเอวก ร ะ ดู กทับเส้น หมอนรองก ร ะ ดู กแตก นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ได้โพสท่าออกกำลังหรือท่าบริหารง่ายเพื่อรั กษ าอาการ ปວดหลัง ปວดเอวก ร ะ ดู กทับเส้น หมอนรองก …

Read More

คุณหมอบอกเอาไว้เลย ใครที่ชอบกินไข่ ลองได้กินติดต่อกันทุกวันดู

ใครชอบกินไข่ ดูเอาไว้ แพทย์เผยความจริง กินติดต่อกันทุกวัน ทำให้ร่ า งกายเปลี่ยนมหาศาล คนทั่วไปมักเข้าใจกันว่าการกินไข่มากหรือกินไข่ทุกวันจะทำให้คอเลสเตอรอลในเ ลื อ ดสูง ล่าสุด อ.นพ.กรภัทร มยุระสาคร ม.มหิดล เผยว่า ในความเป็นจริงแล้วคอเลสเตอรอลมี 2 ชนิด คือ คอเลสเตอรอลชนิดดี (HDL-cholesterol) และ คอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี (LDL-cholesterol) และจากการศึกษาพบว่าการกินไข่นั้นช่วยลดคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีได้เพียงกินไข่บ่อย แล้วจะทำให้ ร่ า งกายเปลี่ยนแปลงอย่างอัศจรรย์ …

Read More

อย ากให้ลองดู ก ร ะ ดู กทับเส้น ป้องกันได้ ด้วยท่ากายบริหารนี้

อย ากให้ลองดู ก ร ะ ดู กทับเส้น ป้องกันได้ ด้วยท่ากายบริหารนี้ ใครไม่เคยปວดหลังร้าวชาลงขา เดินไม่ได้ ก้มไม่ได้ ต้องไม่เคยลิ้มรสความทรมานจากโ ร คก ร ะ ดู กทับเส้น คุณเองป้องกันได้นะครับ ก ร ะ ดู กทับเส้นหรือโ ร คหมอนรองก ร ะ ดู …

Read More