ศีลไม่เสมอกัน

การเลือกคู่ครองก็เหมือนกับการเ สี่ยงด วง บางคนสมบูรณ์พร้อมแต่ไม่คู่ควรกัน บางคนแตกต่างกันมากเกินไป จนครองคู่อยู่กันได้ย าก แล้วเราจะเลือกคู่อย่ างไร และถ้าคนเรา ศีลไม่เสมอกัน จะอยู่กันอย่ างไร ไม่ให้ทะเ ลาะกัน เมื่อ ศีลไม่เสมอกัน ปัญญาที่จะคุยกันก็ไม่เท่า คือคุยกันไม่รู้เ รื่ อ ง ไม่เข้าใจกันพาลท ะเลาะตลอด ทางแก้คือ รัก ษ าศีล รัก ษ …

Read More

เมื่อคุณหมดกำลังใจ ขอให้อ่าน เรื่องของผู้หญิงคนนี้

เคยบ้างไหมที่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยและอ่อนล้าจากการทำงาน แต่พอได้นึกถึงหรือคิดถึงใครบางคน กลับทำให้ความเหน็ดเหนื่อยนั้นจางหายไปได้ บางคนคิดถึงคนที่รัก บางคนคิดถึงคนในครอบครัว สำหรับฉันเวลามีปัญหากลับคิดถึงผู้ป่ ว ยหลาย คนที่เคยไปเยี่ยมบ้าน เพราะผู้ป่ ว ยเหล่านี้ทำให้รู้สึกว่ายังมีใครอีกหลายคนที่กำลังเจอปัญหาที่หนักหนากว่าเรา หรือคิดง่าย ว่า ชีวิตฉันยังมีโอกาสที่ดีมากกว่าอีกหลายล้านคนบนโลกใบนี้ ลูกสาวของผู้ป่ ว ยคนหนึ่งอายุรุ่นราวคราวเดียวกับฉัน แต่ความคิดเกินอายุ เธออาศัยอยู่กับพ่อและแม่ในชุมชนแออัดเล็ก ที่เรียกว่า “สลัม” เธอและแม่ไม่ได้มาเยี่ยมพ่อซึ่งรั กษ าตัวอยู่ในโรงพย าบาลบ่อยนัก หรือแทบจะเรียกได้ว่าไม่เคยมาเลยมากกว่า เพราะเหตุผลจำเป็นที่ต้องหาเลี้ยงชีพในแต่ละวัน แม่ของเธอหาบเร่ขายของ ส่วนเธอเป็นลูกจ้างร้านกาแฟเล็ก …

Read More

สักวันเราต้องจากกัน อย่าทะเลาะกันบ่อยเลยนะ

สักวันเราต้องจากกัน อย่าทะเลาะกันบ่อยเลยนะ 1. ชีวิตของคนเราก็เหมือนกับเส้นด้ายที่ถูกดึงออกมาจากหลอดด้ายทีละนิด ขณะที่ดึงด้ายออกมาจากหลอดนั้น บางทีเราก็รู้สึกกระหยิ่มว่ายังมีด้ายเหลืออยู่อีกมากมาย จึงชะล่าใจดึงด้ายออกมาใช้อย่างฟุ่มเฟือย เพื่อที่จะพบว่าแท้ที่จริงแล้ว มีด้ายอยู่เพียงนิดเดียว เย็บผ้าได้เพียงนิดหน่อยก็หมด แต่ที่เราเห็นว่ายังคงมีด้ายเหลืออยู่มาก นั่นเป็นเพราะว่าแกนด้ายมันใหญ่ต่างหาก แกนด้ายหลอกตาให้เราพลอยชะล่าใจ 2. หากคุณหลงผิด ขอให้ระลึกไว้ว่า ฟ้าให้โอกาสคุณกลับตัวทุกเวลา นอกเสียจากคุณจะไม่ยอมกลับใจซะเอง 3. บางครั้งที่เราทำผิด สาเหตุเป็นเพราะสมควรใช้เหตุผล แต่เราใช้อารมณ์ในการ ตั ดสินแทน 4. ความกังวลครุ่นคิดไม่มีน้ำหนัก แต่มันเปรียบดั่งใบไม้ที่กำลังร่วงจากต้นในย ามหน้าแล้งโดยไม่รู้ตัว มันก็กองหนักทับรวมกันอยู่ที่พื้น ดังนั้น …

Read More

5 สิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอน สละเวลาอ่ า น 1 นาที แล้วจะเข้าใจชีวิตมากขึ้น

5 สิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอน สละเวลาอ่ า น1 นาที แล้วจะเข้าใจชีวิตมากขึ้น พระพุทธองค์ทรงสอนพวกเราว่า… 1.ไม่ว่าเราได้พบเจอใคร เขาเหล่านั้นคือคนที่เราจะต้องได้พบเจอ ไม่มีใครเข้ามาในชีวิตเราด้วยเหตุบังเอิญ 2.ไม่ว่าจะเกิດเ รื่ อ งราวใด ขึ้นในชีวิตเรา มันเป็นเ รื่ อ งที่จะต้องเกิດ ไม่ว่าเ รื่ อ งนั้นจะดีหรือร้ า ย ไม่มีเ รื่ อ งใดที่บังเอิญ …

Read More

เพียงบูชา ต า ม วิ ธี ก็ หนุนนำชีวิตให้ ร ว ยได้ มีเ งิ น อู่ ฟู่ ทำมาค้า ข า ย กำไร ง า ม

แ น ะการบูชา พ ร ะสี ว ลี แ บ บ ถูกต้อง เพียงบูชา ต า ม วิ ธี ก็ หนุนนำชีวิตให้ ร ว ยได้ มีเ งิ น อู่ ฟู่ ทำมาค้า ข …

Read More

หนูดี สอนหญิง รักชายให้เป็น ดูชายให้ออก ต้องมีครบ 3 ข้อนี้

หนูดี สอนหญิง รักชายให้เป็น ดูชายให้ออก ต้องมีครบ 3 ข้อนี้ สิ่งที่น่าเ ก ลี ຍ ด ที่สุดในโลกใบนี้นั่นก็คือ การที่ผู้หญิงไม่เห็นค่าของตัวเอง คิดว่าตัวเรานั้นจะต้องยอมเพื่อให้ผู้ชายมารักมาหลง ผู้ชายที่รักเราจริงนั้นเขาจะไม่ทำให้เราสูญเสียความเป็นตัวของตัวเอง ผู้ชายที่รักเราจริงนั้นเขาจะไม่ทำให้เรารู้สึกย่ำແย่เขาจะให้เกียรติเราเสมอ ผู้ชายที่รักเราจริงนั้นเขาจะไม่ลบหลู่ความเป็นผู้หญิงของเรา ผู้ชายที่รักเราจริงนั้นเขาจะมีความจริงใจแต่คุณก็ต้องรู้ว่าความจริงใจนั้นเป็นอย่างไรลองมาดูกรณีศึกษาของหนูดีสมัยเรียนกันว่าเขาใช้ความจริงใจ 3 อ ย่า ง นี้อย่างไร 1. Protect รักจริง ต้องพร้อมปกป้อง ทั้งร่ า …

Read More

มาดู ผลกssมของคนที่ ยืมเงินแล้วไม่คืน ไม่ว่า จะตั้งใจ หรือไม่ตั้งใจ ผลกssมตามทันแน่นอน

เป็นอีกหนึ่งนักคิดนักเขียนแนวธรรมะ ทั้งนิย ายแทรกคติทางธรรม ซึ่งเข้าถึงได้ง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นสนใจธรรมะ กับ ดังตฤณ หรือ ศรันย์ ไมตรีเวช ที่เขียนเ รื่ อ งราวออกมาได้อย่างน่าสนใจ ล่าสุดได้ตั้งคำถามใหญ่เชิงท้าทายในหัวข้อ ยืมเงินแล้วไม่คืนจะได้รับผลกssมอย่างไร เราคัดลอกมาให้ดูกัน ยืมเงินและไม่ส่งคืน ผลลัพธ์อาจไม่เหมือนกัน ต้องดูกssมของแต่ละคน เมื่อรู้ว่ากssมเป็นอย่างไร มันจะเพียงพอที่จะคิดว่า กssมใดควรเกี่ยวกับ รูปแบบของกssม แปรไปตามเจตนา รวมทั้งความสามารถ ที่จะทำให้สำเร็จตามเจตนาด้วย เช่น บางคนยืมด้วยความตั้งใจ อาจมีข้อตกลงที่ชัดเจนว่า เมื่อใดที่จะส่งคืนหรือให้ดอกเบี้ย …

Read More

คู่ชีวิตที่ดีต้องยอบรับกันและกัน ไม่ใช่ยอมทนแล้วเก็บเป็นปมในใจ

ต้องเข้าใจ ไม่ใช่ .. ตามใจ ต้องประคับประคอง ไม่ใช่ .. ครอบครอง ต้องถามไถ่ ไม่ใช่ .. ซักถาม ต้องแบ่งปัน ไม่ใช่ .. กีดกัน ต้องจำได้ ไม่ใช่ .. ฝืนจำ ต้องออกจากใจ ไม่ใช่ .. ออกคำสั่ง ต้องเรียกหา ไม่ใช่ .. เรียกร้อง กว่าจะมาพบกันได้ ไม่ง่ายเลย …

Read More

หัวหน้าที่ดี ต้องมีลักษณะดังนี้ ลูกน้องถึงจะเคารพ

หัวหน้าที่ดี ต้องมีลักษณะดังนี้ ลูกน้องถึงจะเคารพ 1. ต้องรู้ว่าอะไรควรพูดและอะไรไม่ควรพูด แม้เป็นเรื่องจริง แต่พูดแล้วก่อให้เกิดความแตกแยก ก็ไม่ควรพูด 2. วินัยเป็นเรื่องสำคัญ ทีมที่ไม่มีวินัยก็ไม่ต่างอะไรกับฝูงชนในระหว่างการจลาจล 3. ทำงาน อย่าตั้งรับ เพราะมีแต่แพ้กับเสมอ ต้องเล่นเกมบุก เพราะมีโอกาสชนะ 4. ทีม เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องรักษาไว้ ทีมจะแตกเพราะปัญหา 2 เรื่อง คือ ความไม่ยุติธรรม กับ การเอาเปรียบ 5. ทำงานด้วยหลัก 7 …

Read More

คู่ชีวิตที่ดี ต้องเข้าใจ ดูแลกันและกัน จงเลืoกอยู่กับคนที่มองเห็นคุณเป็นเพรช

คู่ชีวิตที่ดี ต้องเข้าใจ ดูแลกันและกัน จงเลืoกอยู่กับคนที่มองเห็นคุณเป็น เพชรอันเจิดจ้า ไม่ใช่แค่ ก้oนหินธรรมดา ก้oนหนึ่งเท่านั้น 1 ย ามมีคู่ หมั่นเรียนรู้ความรักย าม อ ก หั ก หมั่นเรียนรู้ความจริง 2 เวลาเลิกกับใคร อัตราความ เ จ็ บ ใจ จะแปรผันต ามอัตรา ความสุข ที่เราไปฝากไว้ให้อีกฝ่ายควบคุม 3 …

Read More